Bild av låga lägenhetshus
Jonathan Petersson/Unsplash

Fullmäktige region Mitt 2024

Varmt välkommen till fullmäktige i region Mitt!

Nu öppnar vi för nomineringar till regionstyrelsen och motioner till regionfullmäktige 20 april 2024.

Att nominera

Du kan ställa upp för ett uppdrag och nominera dig själv - eller föreslå en annan person för ett uppdrag i styrelsen på olika nivåer. 
Aktuella uppdrag är ledamöter till regionstyrelsen samt revisorer och valberedning i Hyresgäst­föreningen region Mitt.
Valen görs på region Mitts Fullmäktigemöte 20 april 2024.

Formulär och mer information hittar du via denna länk.

Nomineringar ska vara inlämnade senast 20 februari 2024.

 

Ta chansen att påverka- Skriv en motion till fullmäktige!

Har du tankar om vilka frågor Hyresgäst­föreningen ska arbeta med? Har du idéer om hur vi ska utvecklas som organisation?
Ta chansen att göra din röst hörd och var med och påverka.
Om det finns en fråga där du som enskild medlem, förening eller region anser att Hyresgäst­föreningen bör agera kan du påverka organisationen genom att skriva en motion. Innehållet i motionen ska handla om Hyresgäst­föreningens verksamhet, exempelvis aktiviteter vi ska göra, hantering av olika boendefrågor, hur vi ska organisera oss och så vidare. 

På vår utbildningssida Lärkan kan du ta del av kursen Motionsskrivning där du kan öka kunskapen om att skriva motioner, och hur en inlämnad motion behandlas inom Hyresgäst­föreningen.

Klicka här för att komma till Lärkan. Sök efter kursen Motionsskrivning.

 

Formulär för motioner och mer information hittar du här. 
Motioner ska vara inlämnade senast 20 februari 2024.

 

Frågor?

Kontakta Fredrik Wrang på telefon 010-459 15 08 eller e-post: fredrik.wrang@hyresgastforeningen.se


 
Hälsningar 
Valberedningen Hyresgäst­föreningen Region Mitt

Kontakt

Bild på Fredrik Wrang

Fredrik Wrang

Ledningssamordnare region Mitt

Skicka e-post