Tre personer dricker kaffe.

Folkrörelsefonden - ekonomiskt stöd till lokal verksamhet

Nu drar region Mitt i gång en folkrörelsefond. En möjlighet för dig som är förtroendevald eller aktiv medlem att söka medel för en aktivitet eller verksamhet som inte ingår i den löpande verksamheten. Folkrörelsefonden syfte är att stärka den lokala verksamheten och vår lokala närvaro. Det är en möjlighet att våga testa något nytt.

Fyra olika sorters stöd att söka

Startbidrag lokal hyresgäst­förening 

Nystartade lokala hyresgäst­föreningar (LH) kan ansöka om startbidrag. Definitionen på en nystartad LH är att det inte har funnits en registrerad styrelse de senaste två verksamhetsåren inom aktuellt område.

En nystartad LH kan erhålla ett startbidrag om max 5 000 kr. 

Snabbstöd 

Belopp upp till 5 000   kronor kan sökas av arbetsgrupper, enskilda aktiva medlemmar eller lokala hyresgäst­föreningar. Man ska vara verksam eller boende i Region Mitts verksamhetsområde. 

Stöd från Folkrörelsefonden 

Belopp över 5 000 kronor kräver medverkan av en kommunförening i Region Mitts verksamhetsområde (Dalarna, Sörmland, Värmland, Örebro Län).

Stödet kan sökas av kommunföreningar, lokala hyresgäst­föreningar, arbetsgrupper och enskilda aktiva medlemmar verksamma eller boende i Region Mitts verksamhetsområde- men alltså med medverkan från en kommunförening. 

Kvarterslokalstöd

Är er kvarterslokal i behov av upprustning, då har ni möjlighet att söka ett kvarterslokalstöd.

Detta stöd söks av lokala hyresgäst­föreningar som har ansvar för en kvarterslokal och ni kan söka max 25 000kr.

Redovisning och utvärdering

Efter genomfört projekt vill fonden ha en redogörelse. Redovisar gör ni genom att skicka in:

1. En beskrivning av den genomförda verksamheten. Fyll i detta formulär!

2. En ekonomisk redovisning med tillhörande kvittokopior. Tillhörande kvittokopior ska sändas till samma adress som anges ovan under "Ansökan". Redovisning hittar ni här!

Redovisning av projekt ska vara fonden tillhanda senast tre månader efter avslutat projekt.

Kontakt

Emmeli Wulfstrand Strateg

Emmeli Wulfstrand

Strateg lokalt utvecklingsarbete

Skicka e-post