Pehr Hasslöf, jurist på Hyresgästföreningen slår fast att radon i bostaden är en hälsorisk och att ansvaret ligger på fastighetsägaren.
Foto: Nils-Olof Larsson
Pehr Hasslöf, jurist på Hyresgäst­föreningen slår fast att radon i bostaden är en hälsorisk och att ansvaret ligger på fastighetsägaren.

De vann mot fastighetsägaren och mot radonet

"Radon är en hälsorisk, men det är inte alla fastighetsägare som tar det på allvar. Genom det här ärendet har vi nog fått en och annan att prioritera upp sina hyresgästers hälsa."

Orden kommer från Hyresgäst­föreningens jurist Pehr Hasslöf. Han blev kontaktad av ett par medlemmar i Trollhättan som var oroliga att det fanns för höga halter av radon i deras lägenheter.

- Egentligen var det så att de visste det, och vi kunde under den juridiska processen visa att fastighetsägaren också visste. Det gjorde att hyresgästerna fick tillbaks en del av sin hyra under viss tid.’

Hyresgästerna i Trollhättan visste alltså att radonhalterna var för höga.

- Radonhalten hade mätts vid ett par tillfällen, och de hade sparat sina protokoll. Det fick betydelse lite senare i processen, konstaterar Pehr Hasslöf.

För att sätta press på fastighetsägaren deponerade de båda hyresgästerna en del av hyran hos Länsstyrelsen. När man deponerar en del av hyran gäller det att man väljer en skälig nivå - annars kan det räknas det som att man inte har betalat sin hyra och då kan man bli uppsagd.

- Att deponera hyra är ett sätt att göra allvar av sina krav, säger Pehr Hasslöf. Man måste bara veta precis vad man gör. Det finns risk att man gör fel, och då kan konsekvenserna bli stora.

De båda hyresgästerna betalade alltså sin hyra, men en del av den gick till ett konto på Länsstyrelsen.

- Fastighetsägaren ville inte kännas vid att radonhalterna var för höga. De sa upp hyresgästerna och kopplade in sina advokater.  Jag hjälpte hyresgästerna att föra sin talan i domstolen.  

I tingsrätten kunde Pehr presentera de tidigare mätprotokollen.

- Det var väldigt tydlig bevisning. Nu blev det förlikning mellan parterna och mina klienter, hyresgästerna, fick tillbaks större delen av de belopp som de deponerat.

- De var såklart nöjda! Förlikningen visade både att de hade rätt och sätter samtidigt press på fastighetsägaren att sätta in åtgärder som får ner halterna av radon under gränsvärdet. Det viktigaste är att boendet inte skadar hälsan!

I förlikningen ingick också att vardera parten stod för sina kostnader. För våra medlemmar ingår det i medlemsavgiften.

Du kan se en videointervju med vår jurist Pehr Hasslöf här:

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies