Bilden visar detaljer ur ett sovrum
Justin Schuler/Unsplash

Efter förhandling om renovering på Västgötagatan

Hyresgäst­föreningen har förhandlat med AB Bostäder i Lidköping om ROT-renovering på Västgötagatan. Nu är förhandlingarna klara. AB Bostäders krav sänktes under förhandlingarna med 400 - 633 kr/månad. De nya hyrorna kommer att genomföras successivt under tre år. Hyresgästerna får också större möjligheter att själva välja till eller välja bort vad som ska ingå.

Huvuddragen i överenskommelsen blev (du kan läsa resultatet i helhet längst ner):

  • Under förhandlingarna gick AB Bostäder med på att sänka grundhyran. Som ett exempel: en trea på 79 kvm ville AB Bostäder höja med 8 023 kr. Efter förhandlingen blir resultatet 7 531 kr, d.v.s. 492 kr lägre.
  • Individuell mätning och debitering av varmvatten: grundhyran sänks med ett fast belopp och sedan debiteras hyreesgästen utifrån vad man förbrukar (i exemplet för en trea sänks grundhyran med 200 kr/månad)
  • Intrappningen av de höjda hyrorna kommer att göras  under tre år i stället för två.
  • Hyrorna är låsta till 1 januari 2025.
  • När badrummen renoveras får man en fri månadshyra.
  • Det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet är kvar - du kan påverka din hyra genom att få underhåll utfört eller att skjuta upp det.
  • Det finns en lista med möjliga till- och frånval som hyresgästen kan göra.
  • Det blir möjligt att behålla badkar.