Gatuliv i Borås
Foto: Nils-Olof Larsson
-

En guldgruva i kunskap om hur vi bor

”Det här är en guldgruva för engagemang och förbättringar i boendet” säger Erik Granberg när Hyresgäst­föreningen idag släpper resultatet av enkäten dinvärd.se bland sina medlemmar. Svaren visar hur nöjda hyresgästerna är med sitt boende, och vad man ska jobba med för att förbättra.

Även om många av oss är nöjda hyresgäster, finns det alltid saker att förbättra, sådant  som inte fungerar och hyresvärdar som inte når upp till sina hyresgästers förväntningar.

Varje år får en tredjedel av våra medlemmar svara på en enkät om förvaltningskvalitet - hur det är med tryggheten, lägenheten och närmiljön, underhållet, hur hyresvärden är, om tvättstugan är okej och om man har något inflytande över sitt eget boende. Efter att nästan 150 000 svar kommit in publiceras resultatet på sajten dinvärd.se.

När vi pratar med Erik Granberg på Enkätfabriken som driver undersökningen pekar han på vilka möjligheter som finns att använda resultatet för att förbättra boendet.

- 150 000 hyresgäster talar om vad de tycker och tänker. Resultatet kan användas på många olika sätt, av alla som vill påverka boendet och skapa förbättringar för hyresgästerna. Man kan få en direkt påverkan på människors vardag.

Erik tänker inte bara på Hyresgäst­föreningens förhandlare eller boendeutvecklare:

- Enstaka hyresgäster, förtroendevalda eller kanske fastighetsägare kan läsa materialet och agera direkt.

Idag svarar omkring 40 % av hyresgästerna på enkäten. En OK nivå, men Erik Granberg skulle gärna se att fler svarar.

- Enkäten är som en medlemsförmån – när man svarar är det nånting man får nytta av, som man kan använda för att förbättra trygghet, inflytande eller för att påverka beslutsfattare. Man kan skapa värde.

Enkätresultatet kan du läsa på dinvärd.se. Där kan du filtrera ner till kvarter eller fastighet för att se hur nöjda hyresgästerna är där, och vad de inte är nöjda med.

Magnus Elsing är chef för förhandlare och boendeutvecklare i region BohusÄlvsborg-Skaraborg och ser sajten som en stor kunskapsbas:

- Jag är glad att resultatet har kommit, säger Magnus Elsing. Det finns massor av kunskap, som vi bara kan hämta och som vi kan dela med oss av, som kan inspirera hyresgästerna och, har vi sett, som hyresvärdarna tar till sig och använder!

Erik Granberg, Enkätfabriken och Magnus Elsing, Hyresgästföreningen
Foto Nils-Olof Larsson
Erik Granberg, Enkätfabriken och Magnus Elsing, Hyresgäst­föreningen