Roland Karlsson och Lars Brink talar bostadspolitik i sommarbersån.
Nils-Olof Larsson
Vi måste ju ha bostäder åt vanligt folk - Lars Brink blir lite irriterad över politikernas agerande - eller brist på agerande.

Bostadspolitik i bersån

I Lysekil finns det en liten grupp av förtroendevalda medlemmar som tycker att det är viktigt att jobba med bostadspolitik - främst på lokal nivå. Med ett härligt driv håller de liv i både stora och små frågor som har med boendet att göra. Det är många frågor som de flesta talar om, men i den här gruppen går man ett steg till – man skriver insändare och man tar kontakt med kommunens politiker för att prata med dem, förklara hur man ser på saker och ting och försöker få svar och löften. Allt för nuvarande och blivande hyresgäster i samhället Lysekil.

-Vi upplever nog att våra politiker lyssnar på oss. Inte tillräckligt, men de kan sätta sig ner och prata med oss. 

Roland Karlsson är tillsammans med Lars Brink och Tommy Fjällhede den bostadspolitiska gruppen i Lysekil. I bersån med utsikt över “Anderssons kaj” berättar Lars och Roland om gruppens arbete.  

Bostadsbristen är, som så ofta, den viktigaste frågan. Än värre blir det när helårsbostäder blir till fritidsboenden. Och så är ju kostnadsfrågan alltid viktig: 
- Vanliga Lysekilsbor måste ju ha råd att bo här, dundrar Lars Brink. Det går ju inte att vi överlåter byggandet till entreprenörer som helst vill bygga lyx för de få som har råd! 

- Nej, och om kommunen säljer ut sina hyresrätter till externa intressenter då driver det upp priserna. Då finns det en risk att såna som jag och mina grannar kan råka ut för såna prishöjningar på hyran att vi inte kan bo kvar, fyller Roland i.  

Det är en av de frågor som de arbetar med mot kommunpolitikerna, för att visa på hyresgästernas behov och situation. 

Den lilla gruppen håller koll på vad som händer i kommunen. De läser tidningen, pratar med folk, ringer ibland till tjänstemännen och ställer frågor. Att Lars och Roland inte tvekar att sätta sig i ett samtal med politikerna är klart. Även om de inte alltid tycker att allt går fram får de ändå säga vad de tycker: 

- Vi satte oss ner med våra politiker - “högdjuren”, berättar Lars. Vi hade läst på deras bostadsförsörjningsplan. Men de visste inte vad vi pratade om - “Det låter bra, men var hittar man den?” frågade de oss. Men: Och de hade själva beslutat om den! 

-Jag påpekade lite fint att den faktiskt finns på kommunens hemsida, ler Roland. 
- Ni följer ju inte er egen plan, sa vi till dem, fortsätter Lars och man kan märka en viss irritation i rösten. 

Roland, Lars och Tommy lägger ner en hel del engagemang och arbete, som alla Lysekilsbor får nytta av både nu och i framtiden. 

Men ni är lite äldre och ni bor bra. Vad är det som driver er i ert engagemang för bostäderna i kommunen? 
- Vi vill ju att det ska finnas helårsbostäder här, vi vill att folk ska kunna få tag i en bostad här i Lysekil, säger Roland och Lars fyller på: 

- Vi behöver människor som bor här och betalar skatt här. Man kan säga att vi jobbar för vanliga människor, för samhället Lysekil.