Fem dörrknackare från Hyresgästföreningen
Ludvig Möller
Fem av Hyresgäst­föreningens dörrknackare som träffade hyresgäster i Mark

Det finns behov på flera plan

Hyresgäst­föreningens kampanj rullar på med god fart. Efter första dagen har vi redan mött bortåt tusen hyresgäster. - Vi möts av öppenhet, värme och engagemang för boendet, konstaterar Cajsa Linderoth, som knackar dörr i Marks kommun.

Meningen med att först skicka ut en enkät till våra medlemmar och därefter besöka så många hyresgäster vi hinner och orkar var att bygga på kunskaperna inom organisationen. Kunskaper som stärker oss när vi i olika sammanhang träffar hyresvärdarna - kanske vid en hyresförhandling eller i ett samrådsmöte, eller när vi behöver bygga på gemenskapen bland grannarna genom lokalt arbete.

När vi delsummerar efter den första långa dagen av fyra ser det ut som om vi gör rätt saker.

- Vi möts av mycket engagemang, vi har fått mer information och "kött på benen" säger man i flera grupper.

Vårt dörrknackande sker på eftermiddag och tidig kväll, allt för att vi ska träffa så många som möjligt. På de flesta platserna tar vi en extra runda dagen efter, för att få ytterligare en chans att träffa de som inte var hemma vid vårt första besök.

Nu har vi gått i tiotalet kommuner och tar in de första spontana kommentarerna:

- Många trevliga hyresgäster, många bra svar, men många brister i boendet

- Trevliga samtal!

- Många bra samtal där flera vill engagera sig mer - man gräver inte ner sig i vad som är dåligt! Några vill bli medlemmar, vi som knackar på lär oss mycket och förståelsen djupnar.

- Många är intresserade att ha bomöten, för att tillsammans förbättra boendet.

- Det finns ett sug att få prata om boendet.

- Många vi pratar med säger att de är glada att fler intresserar sig, och att de själva kan bidra.

- Tryggheten är viktig i vissa områden - trots att den fått bra betyg i enkäten.