Valberedningen i region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Regionens valberedning arbetar med de förtroendevalda som har uppdrag i regionstyrelse, som revisorer och ombud till förbundsstämman.

Valberedning BÄSK

Vad gör valberedningen?

Valberedningen förbereder valen vid regionens fullmäktigemöten. De tar in nomineringar (förslag) från medlemmar, tar kontakt med de föreslagna, intervjuar dem och lämnar slutligen ett förslag till fullmäktigemötet.

Vill du nominera någon till en förtroendepost? 

Du kan när som helst under året lämna in en nominering till någon av ledamöterna i valberedningen. Men: ditt förslag måste vara inne hos valberedningen senast två månader före själva valet. Ombud till förbundsstämmanväljer fullmäktige i november och resterande poster i april.

Sammankallande i valberedningen är Peder Hagström, och honom kan du kontakta om du vill lämna in en nominering:

Peder Hagström

peder@hagstrom.se

076-34 58 919