Valberedningen i region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Regionens valberedning arbetar med de förtroendevalda som har uppdrag i regionstyrelse, som revisorer och ombud till förbundsstämman.

Valberedningen för regionen: Arne Nilsson, Barbro Lund, Ulf Johansson, Jessica Qvist och Peder Hagström
Nils-Olof Larsson
Valberedningen för regionen: Arne Nilsson, Barbro Lund, Ulf Johansson, Jessica Qvist och Peder Hagström

Valberedningen förbereder valen vid regionens fullmäktigemöten. De tar in nomineringar (förslag) från medlemmar, tar kontakt med de föreslagna, intervjuar dem och lämnar slutligen ett förslag till fullmäktigemötet.

Vill du nominera någon till en förtroendepost? 

Du kan när som helst under året lämna in en nominering till någon av ledamöterna i valberedningen. Men: ditt förslag måste vara inne hos valberedningen senast två månader före själva valet. Ombud till förbundsstämmanväljer fullmäktige i november och resterande poster i april.

Sammankallande i valberedningen är Arne Nilsson, och honom kan du kontakta om du vill lämna in en nominering:

Arne Nilsson
070-32 40 377
arne.snixas@telia.com