Gatubild från Borås
Nils-Olof Larsson

Hyresgästföreningar i region BohusÄlvsborg-Skaraborg

I region BohusÄlvsborg-Skaraborg finns det idag fyra hyresgästföreningar vars uppdrag är att fokusera på bland annat förhandlingsverksamhet, bostadspolitiskt påverkansarbete och att stödja och utveckla lokalt engagemang.