Sjöbo, Borås
Nils-Olof Larsson
Sjöbo, Borås

Tryggare på Sjöbo

Den gemensamma miljön där man bor är viktig för trivsel och trygghet. För att hitta brister och vad som upplevs som otrygga områden gjorde Hyresgäst­föreningen, tillsammans med boende, polis, Borås stad, AB Bostäder i Borås och andra organisationer en trygghetsvandring på Sjöbo.

Det kom fram mycket synpunkter under trygghetsvandringen på Sjöbo i Borås. Hyresgäst­föreningen och hyresgäster vandrade runt tillsammans med bland andra polisen och AB Bostäder.

Det mesta som diskuterades var tryggheten för de som bor på Sjöbo, och belysning är en viktig del av det.

- Det finns en gångväg genom skogen som är mörk och många upplever som otrygg, säger Mohamed Basha från Hyresgäst­föreningen. Det är många som går eller cyklar från Borås GIF.

Ett tjugotal hyresgäster var med på vandringen, och under promenaden  var det många av hyresgästerna som uttryckte att de gärna vill se mer polis på plats. 

- Man är orolig att det förekommer narkotikahandel, och det vill man inte ha där man bor med sina familjer, konstaterar Thomas Grinderslev. Nu var ju polisen med, så de fick höra det här direkt från de berörda - det är bra!

Mer ljus och bättre staket kring bollplanen så att ungdomarna kan spela fotboll hela året var ett annat önskemål.

Trygghetsvandringen var mycket lyckad. När man gick hemåt på kvällen kunde man summera över tre kilometers promenad.

Nu kommer ledaren för mötesplats Sjöbo och AB Bostäders tekniskt ansvarige för belysning att ta med sig alla synpunkter och förslag.

Kontakt

mas Grinderslev, Boendeutvecklare - kommuncoach

Thomas Grinderslev

Boendeutvecklare - folkrörelseutveckling

Skicka e-post
Mohamed Basha, boendeutvecklare

Mohamed Basha

Boendeutvecklare - kommuncoach

Skicka e-post