Sjöbo, Borås
Nils-Olof Larsson
Sjöbo, Borås

Välkommen till årsmöte 2021

I år kan vi inte träffas på föreningens årsmöte. Men med teknikens hjälp kan vi ändå göra våra röster hörda och hålla demokratin i föreningen levande - och i vissa avseenden göra den bättre. Här berättar vi hur det går till, hur du hanterar tekniken och ger dig lite praktiska tips.

Den 25 mars, kl 18.00 har Hyresgäst­föreningen Sjuhärad sitt årsmöte. Då fattar vi de övergripande besluten och väljer många av de som ska driva våra frågor och vår verksamhet under året.

Årsmötet är något av kärnan i vår demokratiska förening - där du som medlem betyder mest.

I år får våra årsmöten nya former: det blir digitalt. Vi möts via datorer och telefoner, i programmet ”Teams”. Du sitter kvar hemma hos dig själv, "vid köksbordet".

För att vara med på årsmötet anmäler du dig som vanligt. I god tid före mötet får du meddelande från din förening med de praktiska detaljerna.

Du som deltar på årsmötet gör det via din dator eller telefon. Du deltar som om du varit på samma plats som alla andra: ser och hör vad som händer, röstar och kan begära ordet. Den nya tekniken fungerar bra, är lätt att använda och du får stöd om du behöver.

Här får du ett antal länkar med fakta och tips kring årsmötet i din förening. 

Du som är medlem kan nominera personer till de val som ska göras på årsmötet. Vill du göra det lämnar du ditt förslag till valberedningen i din förening. 

Förslaget (nomineringen) ska vara hos valberedningen senast 14 dagar före årsmötet.

Du kan e-posta eller skicka vanligt brev. Märk brevet "Valberedningen".

Hyresgäst­föreningen Sjuhärad, Tredje Villagatan 13, 504 53 Borås
e-post: sjuharad@hyresgastforeningen.se