rubrikbild
rubrikbild

Fysiska och hybrida utbildningar

Här hittar du inbjudningar till våra fysiska utbildningar. Flera av utbildningarna är hybrida vilket innebär att du kan delta antingen på plats i lokal eller digitalt via din dator.

Att skriva motioner

En utbildning för dig som vill vara med och påverka Hyresgäst­föreningen och dess inriktning. Du lär dig formalia kring hur man både skriver klarspråk och hur man bäst får fram sitt budskap. Utbildningen leds av regionordförande Agnetha Andersson och Jan-Ove Berntson, förtroendevald.

Onsdag 21 augusti kl. 17.30-20.30 på mötesplatsen Olof Palmes gata 7 i Trollhättan. 

Anmäl dig genom att klicka här:

För information ring 010-459 23 62 eller maila utbildning.bask@hyresgastforeningen.se 

 

Miljöutbildning för förtroendevalda.

Hyresgäst­föreningen har en nationell miljöpolicy sedan flera år samt en regional handlingsplan för att genomföra policyns mål. Vi välkomnar nu dig som är förtroendevald och vill veta mer om Hyresgäst­föreningens miljöarbete till en utbildningsträff där regionchef Peter Laang tillsammans med Kristoffer Qvist, förtroendevald från Hjo, presenterar policyn och berättar om vårt miljöarbete.

Träffen genomförs helt digitalt på Teams för minimal miljöbelastning.

Onsdag 4 september kl. 17.00-18.30 

För anmälan och information ring 010-459 23 62 eller maila utbildning.bask@hyresgastforeningen.se

 

Utbildning i hyresförhandling.

En utbildning för dig som är ledamot i förhandlingsdelegationen. Tillsammans med erfarna förtroendevalda och anställda förhandlare lär du dig om vad uppdraget innebär, hur förhandlingsarbetet går till och du får möjlighet att ställa dina frågor. Föreläsning varvas med gruppövning och diskussion. Förtroendevalda har förtur men alla intresserade är välkomna att anmäla sig. Utbildningen leds av anställda förhandlare samt förtroendevalda. 

Lördag 7 september kl. 9.30-16.00 på regionkontoret i Vänersborg Vassbottengatan 14. Du kan också delta digitalt via Teams.

För anmälan och information ring 010-459 23 62 eller via e-post utbildning.bask@hyresgastforeningen.se

 

Val-kickoff - så får du beslutsfattare att lyssna på dig

Utbildningen visar hur man kan analysera bostadsfrågan i en kommun. Du lär dig att identifiera frågor som är viktiga för hyresgästerna och hur man hittar siffror och statistik som kan ligga till grund för politiska förslag. Vi går också igenom hur man letar uppgifter i kommunens riktlin­jer för bostadsförsörjning och studerar det allmännyttiga bostadsbolagets betydelse. Vi diskuterar hur kunskaper, åsikter och förslag kan föras ut för att visa Hyresgäst­föreningens inställning samt diskuterar hur man kan samverka med andra aktörer och hur vi kan planera för kontakter med beslutsfattare.

Utbildningen leds av utredare Magnus Ejerhed tillsammans med förtroendevalda i regionstyrelsens bostadspolitiska utskott.

Samma innehåll båda tillfällena, välj det som passar dig bäst:

Söndag 15 september kl.9.00-15.00 på Ljungskile folkhögskola

Lördag 28 september kl. 9.00-15.00 på Borås folkhögskola

För mer information ring 010-459 23 62 eller maila utbildning.bask@hyresgastforeningen.se 

 

Välkommen till årets förhandlingsupptakt!

Du som är förtroendevald i förhandlingsdelegation är välkommen till en heldag där du får information inför kommande förhandlingssäsong. Dagen leds av våra anställda förhandlare. Det blir både information och diskussion och du får gott om tid att ställa frågor.

Lördag 19 oktober kl. 9.30-16.00 på Folkets Hus i Trollhättan, Kungsgatan 25.

För anmälan och information ring 010-459 23 62 eller maila utbildning.bask@hyresgastforeningen.se

 

Lokalansvarig i Hyresgäst­föreningen

En funktionsutbildning för dig som är vald till lokalansvarig i din lokala hyresgäst­förening eller i föreningsstyrelsen. Vad innebär uppdraget och vad förväntas av mig. Var kan jag få hjälp och stöd? Utbildningen genomförs som hybridmöte så du kan delta på Teams om du vill. Ledare är förtroendevalda lokalansvariga i föreningarna samt utbildningsansvariga.

Kommer att genomföras under senhösten 2024 och ute på mötesplatser eller i lämpliga kvarterslokaler.

För anmälan och information ring 010-459 23 62 eller via e-post utbildning.bask@hyresgastforeningen.se

 

Funktionsutbildning för dig som har ansvar för ekonomi.

Välkommen på fördjupande utbildning för dig som är kassör i din lokala hyresgäst­förening. Även ordförande är välkomna liksom föreningarnas motsvarigheter. Både du som är helt ny och du som varit kassör ett tag har nytta av denna utbildning.

Kommer hösten -24

För information ring 010-459 23 62 eller via e-post utbildning.bask@hyresgastforeningen.se

 

Funktionerna i styrelsen för lokala hyresgäst­föreningen.

En utbildning för dig som valts till uppdrag i en lokal hyresgäst­förening. Tillsammans och under ledning av erfarna förtroendevalda lär du dig om de olika uppdragen i en styrelse. Utbildningen inleds med ett gemensamt pass där vi pratar om Hyresgäst­föreningen och folkrörelsen. Det blir även en punkt om det viktiga valberedningsarbetet. Resten av dagen ägnas åt gruppvisa pass för ordförande, sekreterare, kassör och ledamot.

Nyvalda har förtur men alla intresserade är välkomna i mån av plats.

Kommer våren -25

För information ring 010-459 23 62 eller maila utbildning.bask@hyresgastforeningen.se

 

Ny i föreningsstyrelsen

En utbildning för dig som valts till förtroendeuppdrag i föreningsstyrelsen. Tillsammans med andra nya ledamöter och erfarna förtroendevalda lär du dig hur styrelsearbetet fungerar och vilka funktioner som finns. I mån av plats kan även du som bara är nyfiken på förtroendeuppdrag delta. Utbildningen leds av förtroendevalda i förening och region.

Kommer våren -25

För information ring 010-459 23 62 eller maila utbildning.bask@hyresgastforeningen.se 

 

Stadgar, värdegrund och etiska regler.

Detta är en utbildning för dig som vill lära dig mer om Hyresgäst­föreningens stadgar, värdegrund och de etiska reglerna. Årsstämman 2023 antog reviderade stadgar som gäller från 1 januari 2024. Vad betyder dessa i praktiken och hur kan vi använda dem som verktyg i det dagliga arbete? Och vad ska vi tänka på när vi företräder Hyresgäst­föreningen i och utanför organisationen?

Datum ej bestämt

För information ring 010-459 23 62 eller maila utbildning.bask@hyresgastforeningen.se 

 

Kontakt

Magnus Tengberg, folkrörelsestrateg i region BÄSK

Magnus Tengberg

Strateg och utbildningsansvarig

Skicka e-post