E-learnings
Hyresgäst­föreningen

E-learnings

Här hittar du några tips på kurser kopplade till Hyresgäst­föreningen som du genomför själv digitalt, när det passar dig och där det passar dig. Fler e-learnings hittar du på vår lärplattform Lärkan.

Välkommen till Hyresgästföreningen

Välkommen till Hyresgäst­föreningen

Målgrupp: Medlemmar i Hyresgäst­föreningen

I den här e-learningen får du veta mer om Hyresgäst­föreningens verksamhet och om vad vi bidrar med i samhället. Längs vägen får du följa hyresgästen Anders i hans växande engagemang för boendefrågor. Du får också vara med och besvara grannarnas frågor och lösa olika problem, på så sätt hjälper du Anders att förbättra boendet och du vinner engagemangshjärtan.
Utbildningen är utformad som ett spel med korta filmer, faktatexter, frågor mm. Utbildningen tar ca 45 min att genomföra.

Kursen hittar du på vår digitala lärplattform Lärkan.

 

 

Bostadspolitisk introduktion

Bostadspolitisk introduktion

Målgrupp: Förtroendevalda i Hyresgäst­föreningen

I denna utbildning får du lära dig mer om svensk bostadspolitik. Utbildningen är en filmad version med Hyresgäst­föreningens chefsekonom Martin Hofverberg. Som helhet tar utbildningen ca 1,5 timme att gå igenom, du kan välja att se alla kapitel i ett sträck eller att pausa och återuppta utbildningen vid ett senare tillfälle.

Innehåll:

  • Bostadspolitisk orientering
  • Skuldsättning
  • Vad är en rimlig hyra?
  • Ojämlikhet
  • Generell och selektiv bostadspolitik
  • Efterfrågestimulanser
  • Pris och kostnader
  • Finansiering-Skatter-Mark
  • Den bostadspolitiska framtiden
  • Marknadshyror

Kursen hittar du på vår digitala lärplattform Lärkan.

 

 

En inkluderande Hyresgästförening
.

En inkluderande Hyresgäst­förening

Målgrupp: Förtroendevalda i Hyresgäst­föreningen

Det här är vår utbildning om mångfald – En inkluderande Hyresgäst­förening! Den är gjord för dig som är förtroendevald eller aktiv medlem inom Hyresgäst­föreningens alla nivåer. Vi har tagit fram en utbildning som vi tror kan vägleda dig i arbetet för en bredare mångfald. 
Vi vill skapa en förening som välkomnar fler, då kan det vara bra att ha en gemensam grund att utgå ifrån. Det kan vi få med hjälp av den här utbildningen. Med en ökad mångfald får Hyresgäst­föreningen fler medlemmar och ökat engagemang.

Kursen hittar du på vår digitala lärplattform Lärkan.

 

 

Teams

Teams för förtroendevalda

Målgrupp: Förtroendevalda i Hyresgäst­föreningen

I den här kursen går vi igenom de möjligheter Microsofts lösning Teams ger till att hålla digitala möten. Du får lära dig att skapa ett konto, boka möten och logga in på möten du blivit inbjuden till. Du får också lära dig de vanligaste funktionerna i Teams och lite digital vett och etikett. Kursen består av en film och en skriven manual.

Kursen hittar du på vår digitala lärplattform Lärkan