Gångväg i skogsparti belyst av kvällssol
Unsplash

Folkrörelsefonden i Region Aros-Gävle

Folkrörelsefonden i Region Aros-Gävle ger ekonomiskt stöd till lokal verksamhet.

Folkrörelsefonden i Region Aros-Gävle ger ekonomiskt stöd till lokal verksamhet.
Folkrörelsefondens syfte är att stärka föreningens lokala närvaro. Den kan ge ekonomiskt stöd till olika sorters aktiviteter som inte ingår i den löpande verksamheten.
Har du en kul idé som du vill testa? Vi vill gärna veta mer och diskutera!
Hör av dig till oss, vår kontaktperson för Folkrörelsefonden Aros-Gävle är Emmeli Wulfstrand.
Epost: folkrorelsefonden.aros-gavle@hyresgastforeningen.se

 

Det finns tre olika sorters stöd att söka:

Startbidrag lokal hyresgäst­förening 

Nystartade lokala hyresgäst­föreningar (LH) kan ansöka om startbidrag.
Definitionen på en nystartad LH är att det inte har funnits en registrerad styrelse de senaste två verksamhetsåren inom aktuellt område.
En nystartad LH kan erhålla ett startbidrag om max 5 000 kr. 

Ansökan görs med Ansökan om startbidrag. (Öppnas i nytt fönster.)

 

Snabbstöd 

Belopp under 10 000 kronor kan sökas av arbetsgrupper, enskilda aktiva medlemmar eller lokala hyresgäst­föreningar. Man ska vara verksam eller boende i Region Aros-Gävles verksamhetsområde. 

Ansökan görs med Folkrörelsefonden - Ansökan under tiotusen. (Öppnas i nytt fönster.)

 

Stöd från Folkrörelsefonden 

Belopp över 10 000 kronor kräver medverkan av en kommunförening i Region Aros-Gävles verksamhetsområde (Gävleborg, Västmanland, Uppsala län samt Norrtälje kommun).
Stödet kan sökas av arbetsgrupper, enskilda aktiva medlemmar eller lokala hyresgäst­föreningar verksamma eller boende i Region Aros-Gävles verksamhetsområde - men alltså med medverkan från en kommunförening. 

Ansökan görs med Folkrörelsefonden - Ansökan över tiotusen. (Öppnas i nytt fönster.)

 

 

Vad kan ni använda medel från fonden till?

Folkrörelsefonden kan användas till studieresor, föreläsningar, utbildningar, inköp av materiel, utrustning eller liknande.
Om ni i er lokala hyresgäst­förening har fritidsmedel, så används de pengarna för de ändamål som uppgetts i verksamhetsplanen. För övriga kostnader kan man söka bidrag från fonden.
De aktiviteter som ni vill göra bidra till att hyresgäster blir mer delaktighet och kan påverka sitt boende och sin boendemiljö.
Kontakta gärna någon av regionens boendeutvecklare för tips och idéer. Fråga hur andra lokalföreningar har gjort när ni träffas på länsträffar, kurser och ordförandemöten.

 

Exempel på aktiviteter

  • Bjud hem en kommunpolitiker. Ordna ett bostadsmöte där en eller fler kommunpolitiker får komma och berätta om sitt partis bostadspolitik.
  • Språkcafé. Ordna ett språkcafé, där grupper med olika etnisk bakgrund får tillfälle att mötas. Med fördel kan dessa möten ha olika teman; till exempel möten för blivande eller nya mödrar med olika etnisk bakgrund; för pensionärer och så vidare.

 

Riktlinjer för beviljade budgetposter

Fonden ska användas för att stödja angelägen verksamhet, som inte kan finansieras fullt ut i den dagliga verksamheten och som inte ingår i den löpande verksamheten.
Medlen får inte får användas till löner eller arvoden.

 

Ansökan

Ansökningar kan skickas in under hela året. Ansökan ska ske på de ansökningsblanketter som ligger länkade på denna sida (se ovan). Blanketterna kan fyllas i digitalt, eller skrivas ut och fyllas i för hand.

Arbetsutskottet träffas regelbundet och behandlar då ansökningar till Folkrörelsefonden. Närmast träffas de 1 februari, 26 februari, 25 mars, 6 maj och 10 juni.

Skicka ansökan till:

Hyresgäst­föreningen, Region Mitt, Folkrörelsefonden/Emmeli Wulfstrand, Box 244, 701 44 Örebro
eller via e-post till folkrorelsefonden.aros-gavle@hyresgastforeningen.se

Den som står som projektansvarig kommer att få ett skriftligt besked.

 

Redovisning och utvärdering

Efter genomfört projekt vill fonden ha en redogörelse.
Redovisar gör ni genom att skicka in:

1. En beskrivning av den genomförda verksamheten. Fyll till exempel i formuläret på denna sida (öppnas i nytt fönster).

2. En ekonomisk redovisning med tillhörande kvittokopior. Tillhörande kvittokopior ska sändas till samma adress som anges ovan under "Ansökan".
Redovisning av projekt ska vara fonden tillhanda senast tre månader efter avslutat projekt.

 

Fundera på vad ni vill göra, och skicka in en ansökan!