Regionstyrelse vald för Aros-Gävle

Region Aros-Gävles regionstyrelse 2022-2023.

Aros-Gävles regionstyrelse, bakre raden från vänster: Torbjörn Metsälä-Lindell, Stefan Åhman, Tomas Östling.
Mellersta raden från vänster: Nina Westergren, Torbjörn Lööw, Jens Nilsson, Elin Loberg, Robert Westin.
Främre raden från vänster: Peter Svensson, Ulla-Maja Moilanen, Hans Eklund, Elisabeth Åslund, Mari Gunnarsson, Christina Nordgren.
På bilden saknas Patrik Lindberg.