Två rader människor utanför byggnad

Regionstyrelse vald för Aros-Gävle

Region Aros-Gävles regionstyrelse 2022-2023.

Bakre raden från vänster: Torbjörn Lööw, Robert Westin, Torbjörn Metsälä Lindell, Elin Loberg (vice regionordförande), Stefan Åhman,  Tomas Östling, Peter Svensson.

Främre raden från vänster: Catherine Maxdotter, Hans Eklund (region- ordförande), Nina Westergren, Ulla-Maja Moilanen, Christina Nordgren. Ledamot Rolf Meiding saknas på bilden.