Stadsvy från Norberg med gatsten och blått hus i bakgrunden
Caspiax / Wikimedia

Hyresgäst­föreningen Fagersta-Norberg

Välkommen att kontakta oss! Enklast når du oss via nationella numret 0771-443 443.

Adress

Dalavägen 55, Fagersta. Öppet första torsdagen i varje månad, kl 16.30-18.

Ordförande

Ulf Sundquist

Följ oss på Facebook

Hyresgästföreningen Fagersta/Norberg