Strategiska dokument
iStock

Strategiska dokument

Här hittar du styrdokument kopplade till utbildning på Hyresgäst­föreningen. Du kan läsa vår bildningsidé, struktur och andra material.

Nationell utbildningsverksamhet

Hyresgäst­föreningen är en medlemsstyrd organisation. Föreningen representerar alla hyresgäster och har över 500 000 medlemmar.

Hyresgäst­föreningen har flera strategiska dokument gällande den nationella utbildningsverksamheten. Här samlar vi de dokument som talar om hur vår utbildningsverksamhet är utformad.

Hyresgäst­föreningens bildningside – länk

Bildningsstruktur – länk

https://www.hyresgastforeningen.se/fortroendevald/material/dokument-och-inspiration/

https://www.hyresgastforeningen.se/var-politik/vara-viktigaste-mal/vad-vi-jobbar-for/