Strategiska dokument
iStock

Strategiska dokument

Här hittar du styrdokument kopplade till utbildning på Hyresgästföreningen. Du kan läsa vår bildningsidé, struktur och andra material.

Nationell utbildningsverksamhet

Hyresgästföreningen är en medlemsstyrd organisation. Föreningen representerar alla hyresgäster och har över 500 000 medlemmar.

Hyresgästföreningen har flera strategiska dokument gällande den nationella utbildningsverksamheten. Här samlar vi de dokument som talar om hur vår utbildningsverksamhet är utformad.

Hyresgästföreningens bildningside – länk

Bildningsstruktur – länk

https://www.hyresgastforeningen.se/fortroendevald/material/dokument-och-inspiration/

https://www.hyresgastforeningen.se/var-politik/vara-viktigaste-mal/vad-vi-jobbar-for/