Nationella utbildningar
iStock

Nationella utbildningar

Här tipsar vi om aktuella utbildningar. Du hittar alla utbildningar på Lärkan.

Husfasad
Foto: Oscar Nord

Välkommen till Hyresgäst­föreningen

Målgrupp: Medlemmar

I den här utbildningen får du veta mer om vad Hyresgäst­föreningen bidrar med i samhället, genom att följa med hyresgästen Anders i hans växande engagemang för boendefrågor. Längs vägen får du hjälpa Anders att besvara grannarnas frågor och lösa olika problem, på så sätt hjälper du honom att förbättra boendet och vinner engagemangshjärtan.

Välkommen!

Två unga kvinnor samtal i soffa, en har en läsplatta

Alla kan värva

Målgrupp: Förtroendevalda

Vårt mål 51/22 betyder att minst 51% av landets hyresgäster ska vara medlemmar i Hyresgäst­föreningen och vi ska ha minst 22 000 aktiva medlemmar och förtroendevalda år 2027. För att lyckas med det måste vi ALLA hjälpas åt där vi befinner oss. Under kursen får man kunskap om det nya målet, goda argument för medlemskap, samtalsmetoder och annat nyttigt. Välkommen!

Daniel Carlenfors i Göteborg.
Foto: Per Eriksson. Allt material publicerat från Hyresgästen tillhör Hyresgästen och är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Daniel Carlenfors, förtroendevald förhandlare, besiktigar ett hus i Göteborg. I systemet med kvalitetshyror finns ett 80-tal parametrar som bland annat fasader och entré.

Styrelseutbildningar

Målgrupp: Förtroendevalda

Nu finns ett stort paket med digitala utbildningar kopplat till olika styrelseuppdrag. Bland annat en övergripande styrelseutbildning, ordförande, kassör, sekreterare, valberedare och revisor. De är framtagna för att förbereda dig i din nya roll men kan även vara bra för dig som suttit på en post länge för att vi ska ha en gemensam bild i organisationen.

Ung kvinna klädd i gult pratar i mikrofon framför laptop
.

Teams för förtroendevalda

Målgrupp: Förtroendevalda

Detta är en guide i hur förtroendevalda kan hålla egna digitala möten i verktyget Teams, genom att använda gratisversionen Teams för privatpersoner. Välkommen!