Jan Andersson

Jan Andersson

Förbundsstyrelseledamot

– Det bästa med att vara förtroendevald i Hyresgästföreningen är att jag är med och påverkar mitt boende. Som förbundsstyrelseledamot är en av mina hjärtefrågor att bevara den svenska förhandlingsmodellen.

Skicka e-post