Ung man med långt hår står och tittar uppåt gatan.

Uppdragbeskrivning: Engagemangs och rekryteringsansvariga

Nu är det dags att genomföra stämmans beslut att utse två ansvariga i din styrelse; en för engagemang och en för rekrytering. Tanken är att vi ska ta ett gemensamt ansvar inom organisationen för att nå våra mål. Här kan du läsa vad uppdragen innebär.

Som engagemangsanvsvarig kommer du vara en nyckelperson tillsammans med andra.

Engagemangsansvarig

Vad innebär uppdraget som engagemangsansvarig?

Hyresgäst­föreningens styrka är helt beroende av antalet medlemmar och det engagemang som vi organiserar.

Uppdraget som engagemangsansvarig innebär inte att du är en utförare utan det innebär att vara mottagare av intresserade och nyfikna medlemmar som vill veta mer eller engagera sig i en fråga, aktivitet eller rent av bli aktiv medlem eller förtroendevald. Det innebär att uppmuntra till engagemang som kan se olika ut och anpassas till medlemmarnas intressen och frågor.

Du är kontakten in i Hyresgäst­föreningen när det gäller engagemangsfrågor.

Vad förväntas av en engagemangsansvarig?

När organisationen kommer i kontakt med intresserade medlemmar eller när medlemmar kontaktar organisationen gällande engagemang kan de förmedlas vidare till dig. Tillsammans med styrelsen planerar du för hur ni välkomnar in nya engagerade medlemmar in i gemenskapen.

Som engagemangsansvarig är du en öppen och engagerad person som är trygg i uppdraget och vår värdegrund. Du har ett positivt sätt att möta medlemmar på.

Du ingår i ett nätverk där vi lär av varandra och är vägen in när organisationen genomför engagemangskampanjer.

Vilka är fördelarna med att vara engagemangsansvarig?

Genom detta uppdrag kommer du vara en nyckelperson som tillsammans med andra engagemangsansvariga utvecklar arbetsmetoder för att stärka vår folkrörelse.

Genom dina samtal med intresserade medlemmar kommer du att förstå vad medlemmarna upplever och önskar för att skapa ett bättre boende. Du utvecklas i uppdraget att engagera och kommunicera med andra människor.

Genom ditt uppdrag lyfter vi frågan om medlemsengagemang högt upp på dagordningen.

Utbildning som engagemangsansvarig

Genom Hyresgäst­föreningens digitala utbildningsplattform samt ett nätverk av andra engagemangsansvariga kommer du att få det stöd du behöver för att klara ditt uppdrag.

Som rektryteringsansvarig ingår du i ett nätverk där vi lär av varandra.

Rekryteringsansvarig

Vad innebär uppdraget som rekryteringsansvarig?

Hyresgäst­föreningens styrka är helt beroende av antalet medlemmar som vi organiserar.

Uppdraget som rekryteringsansvarig innebär inte att du är en utförare som själv rekryterar utan du ansvarar tillsammans med styrelsen att planera för hur vi gör verksamhet och aktiviteter som underlättar för föreningen att rekrytera fler medlemmar. Se till att vi erbjuder medlemskap och/eller synliggör vikten av Hyresgäst­föreningens och där vi marknadsför fördelarna med medlemskap.

Du är kontakten in i Hyresgäst­föreningen när det gäller rekryteringsfrågor.

Vad förväntas av en rekryteringsansvarig?

Du ser till att skapa naturliga möjligheter där hyresgästerna kan erbjudas möjlighet till medlemskap i den verksamhet som styrelsen genomför. Du planerar för att det finns information om medlemskap tillgängligt för hyresgästerna när ni har aktiviteter.

Som rekryteringsansvarig är du en öppen och engagerad person som är trygg i uppdraget och vår värdegrund. Du har ett positivt sätt att möta hyresgäster på.

Du ingår i ett nätverk där vi lär av varandra och är vägen in när organisationen genomför rekryteringskampanjer.

Vilka är fördelarna med att vara rekryteringsansvarig?

Genom detta uppdrag kommer du vara en nyckelperson som tillsammans med andra rekryteringsansvariga ha en stor betydelse för våra möjligheter att bli fler medlemmar. Du utvecklas i uppdraget att engagera och kommunicera med andra människor.

Genom ditt uppdrag lyfter vi frågan om medlemsrekryteringen högt upp på dagordningen.

Utbildning som rekryteringsansvarig

Genom Hyresgäst­föreningens digitala utbildningsplattform samt ett nätverk av andra rekryteringsansvariga kommer du att få det stöd du behöver för att klara ditt uppdrag.