bostadsområde malmö

Engagemang i bostadsområdet

Så här kan du som förtroendevald gå vidare med ditt engagemang för bostadsområdet.

grupp i möte
Dan Danho
gruppmöte

Det finns många sätt för dig som ny eller gammal förtroendevald att både engagera dig och skapa nya verksamheter och aktiviteter.

På sidan engagera dig kan du läsa mer om olika aktiviteter.

På den sidan söker du enkelt utefter den tematik som du är intresserad av att utveckla verksamhet och aktiviteter, som handlar om allt från bildningsinsatser och kultur till arbete med miljö, stadsutveckling eller barnverksamhet. 

Det finns många goda exempel av sådant som genomförts, både inom Hyresgäst­föreningen men även i samverkan med bl.a. andra föreningar eller bostadsbolag. I nätverket Folkkraft finns även möjlighet att starta lokalt nätverk i arbetet för att stärka folkrörelsen och arbeta mot segregation.

 

 

Mötesplats
Hyresgäst­föreningen

LITA-appen: App för trygghetsvandring/bomiljöprotokoll

Under år 2020/2021 har organisationen i det externfinansierade projektet Delmos kunnat utveckla en app för det som populärt kallas trygghetsvandring eller bomiljöprotokoll. Syftet är att genomföra en vandring i bostadsområdet för att se till brister mm, i samråd med bostadsbolagen.

LITA-Appen kommer att finnas tillgänglig för alla lokala hyresgäst­föreningar från slutet av 2022, då introduktion sker i etapper. (Namnet utgår från vår modell LITA: levande, inkluderande, attraktiva och trygga bostadsområden enligt hållbar stadsutveckling, läs mer här.)

 

Appen kring trygghet, trivsel och gemenskap i bostadsområden är tänkt för dig som förtroendevald/aktiv medlem i Hyresgäst­föreningen, tillsammans med dina grannar, t.ex. inför ett samråd med er hyresvärd. Appen kan dock också användas som en metod att samla och dokumentera generella åsikter och upplevelser, även om det inte finns samråd med hyresvärden. Det finns ett stort värde i att lyssna in och inkludera hyresgäster kring boendemiljön.

När du använder appen, så tänk särskilt på hur olika grupper kan tänkas uppleva de olika platserna i bostadsområdet, även om de inte är representerade i gruppen som genomför trygghetsvandringen. Hur tror ni t.ex. barn upplever lekparken i bostadsområdet? Kan det finnas särskilda svårigheter för hyresgäster med olika slags funktionshinder att t.ex. ta sig till källarförrådet? Kan hyresgäster som inte ännu kan svenska språket problemfritt ha problem att förstå hur en bör använda tvättstugan?

Om du vill börja använda appen, maila lita.appen@hyresgastforeningen.se.