vy över hus i stockholm
Ramböll

Hyresgästföreningens rapport om marknadshyror

Vad skulle det innebära om vi införde marknadshyror? Hyrorna skulle höjas och det skulle slå hårt både mot de enskilda hushållen och mot samhället i stort. Det visar marknadshyresrapporten som konsultföretaget Ramböll tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen.

Syftet med rapporten är att visa vad ett införande av marknadshyror skulle få för konsekvenser för människors hyresnivåer och konsumtionsutrymme. Marknadshyror innebär att marknaden sätter hyrorna, det vill säga att hyresvärden bestämmer hur mycket du ska betala i hyra.

Rapporten är uppdelad i fem delrapporter som undersöker hur marknadshyror skulle påverka hyresnivåerna i Stockholm, Göteborg, Halmstad, Helsingborg respektive Kristianstad.

Marknadshyror innebär omfattande hyreshöjningar

Resultaten visar att marknadshyror skulle leda till kraftiga hyreshöjningar i samtliga undersökta kommuner, med ett fåtal undantag. De högsta hyreshöjningarna skulle ske i Stockholm och Göteborg, som båda har stadsdelar där hyran skulle höjas med 50 procent. Men även i Halmstads kommun skulle marknadshyror i genomsnitt medföra en hyreshöjning på 31 procent för en genomsnittslägenhet på två rum och kök, 24 procent i Helsingborg, och 11 procent i Kristianstad.

Förespråkare för marknadshyror menar ofta att marknadshyror skulle innebära hyreshöjningar enbart i innerstadsområden. Men det stämmer inte. Rapportens resultat visar tydligt att marknadshyror ger hyreshöjningar även utanför innerstaden och bortom storstadsområdena – hyreshöjningarna skulle slå mot alla.

Vill du veta mer?

Marknadshyror gör bostadskrisen värre. Debattartikel av Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder och chefsekonom Martin Hofverberg, publicerad i Aftonbladet 11 juni 2018.