Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Balansera kostnader
Hyresgästföreningen

Finansiering för fler bostäder

Vårt förslag till en ny form av bostadsfinansiering, som vi idag presenterar i rapporten ”Finansiering för fler bostäder”, är konstruerat för att undvika det tidiga 90-talets problem. Istället kombinerar vi dagens investeringsstöd, med den bästa idén från efterkrigstidens stödsystem.