Husfasad och gungor i mörkret
Foto: Hyresgäst­föreningen

Vandra för trygghet och gemenskap

Att känna sig trygg i och omkring sin bostad är en av de viktigaste frågorna för de flesta stockholmare. Hyresgäst­föreningen region Stockholm jobbar därför aktivt i många områden för att skapa förutsättningar för trygga och säkra bostadsområden.

En av de första kalla höstkvällarna för året var det dags för den lokala hyresgäst­föreningen på Frejgatan i Märsta att trygghetsvandra i området tillsammans med Sigtunahem. Rustade med kamera och protokollunderlag begav vi oss ut. Mörkret hade lagt sig och det blev väldigt tydligt var det saknades belysning och var lampor hade slutat fungera.

Frejgatan är ett väldigt trevligt och lummigt bostadsområde med gårdar fulla av träd, buskar, gräsmattor och uteplatser. Det finns många barn i området som gillar att spela fotboll och leka utomhus. Men både lekplatsen och den angränsande fotbollsplanen låg i mörker så snart solen försvann för kvällen. Det noterades snabbt i protokollet att det behövs kompletterande belysning. En av vandrarna är synskadad och upptäckte flera gupp i asfalten som bör färgmarkeras så att man ser dem tydligt och inte riskerar att snubbla.

Växtligheten påverkar tryggheten

Sakta rör vi oss genom området och tittar med granskande ögon. En hyresgäst som bott här länge drar sig till minnes hur man gemensamt planterade en rabatt full av blommor som sedan gladde alla hyresgäster under många år. Det är intressant att få veta hur området har vuxit fram och förändrats över åren. Träd och buskar som planterats har nu vuxit till sig och behöver beskäras för att inte stjäla lampornas ljus eller vara ett möjligt gömställe för någon med mindre goda avsikter.

Vi pratar även om att det finns träd som passar bättre eller sämre i ett bostadsområde. En del trädsorter släpper oväntat och lätt sina grenar vilket är en säkerhetsrisk. Det finns träd som har starkt färgade bär som med fåglars hjälp förstör husfasader och följer med in i trapphus på skosulorna och skapar otrivsel. I protokollet noterades både sådant som kan åtgärdas snabbt och lätt och sådant som kan bli både kostnads- och tidsmässigt mer krävande och behöver tas med i kommande budgetplanering.

Deltagare i trygghetsvandringen
Foto: Hyresgäst­föreningen
Trygghetsvandringen skapar gemenskap mellan grannarna i området.

Bra att vara fler

Vid en trygghetsvandring ser olika hyresgäster olika saker som kan påverka om de känner sig trygga i sitt område. Därför är det bra om så många som möjligt kan delta vid något tillfälle. Här vid Frejgatan har man haft en större vandring på dagtid tidigare under året då flera hyresgäster deltog. Alla hyresgäster i området blir inbjudna att delta. Under denna gemensamma aktivitet får grannar även möjlighet att träffas och hitta gemenskap med varandra. Om man inte kan följa med kan man ändå lämna synpunkter. Denna höstkväll vill man titta särskilt på hur området upplevs då det är mörkt ute.

Viktigt med uppföljning

Efter trygghetsvandringen kommer den lokala hyresgäst­föreningen och Sigtunahem att ha kontakt med varandra för att följa upp vad som åtgärdas direkt och vad som får vänta. Det är viktigt att upprätta ett protokoll och att det finns till exempel en hyresgäst­förening, husombud eller ansvarig person som har kontakt med fastighetsägaren och följer upp det som har noterats under trygghetsvandringen.

Att anordna en trygghetsvandring är en bra möjlighet för dig som hyresgäst att kunna påverka tryggheten i ditt boende.