bostadsområde malmö

Grannsamverkan mot brott

Samverkan mot brott (SAMBO) är en organisation bestående av Hyresgäst­föreningen m fl i syfte att skapa tryggare boende.

Många av våra lokala hyresgäst­föreningar vill arbeta konkret mot otrygghet i deras bostadsområden och ett sätt är att skapa eller ingå i grannsamverkan mot brott. Som hyresgäst, medlem och/eller förtroendevald kan du alltid höra av dig till din lokala hyresgäst­förening om du har tankar eller idéer kring tryggheten där du bor. Om du ser eller hör om brott eller våldsamheter, eller om du som medlem eller förtroendevald själv är utsatt för kraftig otrygghet i form av hot eller våld, vänd dig direkt till polisen 114 14

 

Samverkan mot brott (SAMBO) är ett nätverk som Hyresgäst­föreningen engagerar sig i, tillsammans med Polisen, försäkringsbolagen Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Dina försäkringar, ICA Försäkring, samt SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

På uppdrag av ovanstående intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.

I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkan-verksamheten i Sverige. Detta för att medborgarna i en kommun, som på eget initiativ vill öka tryggheten och minska risken för att bli utsatta för brott, inte ska behöva bekosta start och drift av Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva.

Grannsamverkan är ett politiskt och religiöst obundet samarbete mellan organisationer som stödjer kampen mot brottslighet, Polisen och boende i bostadsområden över hela Sverige. Grannsamverkan bygger på en etablerad inbrottsförebyggande metodik för boende att tillsammans skydda sin egendom i, och i anslutning till sina hem.

Läs mer här. Ladda ner broschyren Grannsamverkan i flerbostadshus (finns på flera språk) här.