dd

Så skriver du en insändare

En insändare är ett bra sätt att visa hur verkligheten ser ut för enskilda individer, det är något som inte alltid kommer fram i vanliga debattartiklar. Insändarsidorna är dessutom ofta bland de mest lästa sidorna i en tidning och når en bredare grupp än debattartiklar. På den här sidan får du generella tips på hur du skriver en insändare.

Så här gör du för att skriva en insändare

1. Bestäm vilket budskap du vill nå ut med

Vad är viktigast att nå ut med just nu, och vilken fråga skulle ge mest uppmärksamhet? Tänk på att det kommer bli svårare att nå ut med ditt budskap om du försöker skriva om flera saker samtidigt. Håll dig till en huvudfråga, och stötta den med argument.

2. Fundera på målgrupp och kanal innan du börjar skriva

Var har du störst chans att få din text publicerad? Var ger det störst effekt? Och vilka läsare vill du nå? I din lokaltidning når du ut till personer i ditt närområde, i en facktidning når du personer från en viss bransch och i en Facebookgrupp når du kanske ut till dem som har liknande intressen som du.

3. Tänk ut en bra rubrik!

Även om redaktören ofta sätter en ny rubrik har du större chans att behålla din rubrik om den är både tydlig och intresseväckande.

4. Rikta gärna din insändare till någon ansvarig

Dina chanser att få i gång en diskussion om frågan ökar om du till exempel riktar din insändare till en chef på ett fastighetsbolag eller politiker som arbetar med bostadsfrågor.

5. Kom med lösningar

Kom med förslag på lösningar och dra egna slutsatser om vad som behöver förändras. Det är ofta effektivare än att enbart komma med kritik.

6. Skriv under som privatperson

En insändare från en privatperson får större tyngd än en som kommer från en organisation. Nämn därför inte Hyresgäst­föreningen. Skriv heller inte under som representant för oss.

7. Uppmuntra fler att skriva insändare

Ju fler röster som hörs, desto större tyngd får frågan i debatten. Finns det fler som tycker som du – uppmuntra dem att också skriva en insändare.