Hinder för bostadsbyggande

Hur bygger vi fler bostäder som vanligt folk har råd med? Och vilka hinder finns för att producera nya hyresrätter? I Hyresgästföreningens senaste rapport presenteras hyresvärdarnas och byggbolagens syn på bostadsbyggande och hyressättning.

Syftet med rapporten är att ta reda på varför det inte byggs fler hyreslägenheter. För att få svar på detta har man ställt frågor till hyresvärdar och bostadsbolag om vilka svårigheter som omgärdar bostadsproduktionen, hur hyressättningen sker, hur investeringsstödet används och vilka förändringar som skulle förbättra förutsättningarna för nyproduktionen. Författare till rapporten är Hyresgästföreningens Stefan Runfeldt, bostadspolitisk utredare, och Margareta Björkvald, nationell specialist inom hyressättning.

Enkätsvaren visar att det vanligast upplevda hindret för bostadsbyggande är byggkostnaderna. Utöver det lyfter många också bristen på byggbar mark och dålig kommunal planberedskap. Ingen av de som besvarat enkäten uppger att en omställning till marknadshyror skulle lösa de problem man upplever. Tvärtom uppges det vara ett problem i sig att många människor inte har råd att efterfråga det som byggs i dag – hyrorna är helt enkelt för höga.

– Det väldigt många som framhåller de höga hyrorna som ett problem, och att en del av lösningen kan vara att man höjer bostadsbidragen. Det stämmer väl överens med Hyresgästföreningens linje i frågorna. Kommunerna och branschen måste ta ett gemensamt ansvar för att bygga billigare hyresrätter, kommenterar Stefan Runfeldt.

Vill du veta mer? 

Så får vi fler bostäder, enligt branschen. Debattartikel av rapportförfattarna, publicerad i Dagens samhälle, den 7 maj 2018. 

Seminarium om rapporten Hinder för bostadsbyggande. Deltagare är Stefan Runfeldt och Margareta Björkvald, rapportförfattare. Därefter diskussion mellan de bostadspolitiska talespersonerna Johan Löfstrand (S) och Mats Green (M).