Norberg

Bostadspolitiskt program för Norberg kommun.

Norberg är en vacker gruvort i norra Västmanland med en relativt åldrande befolkning. En stor utmaning är att få de unga att stanna kvar i kommunen. För att det ska bli möjligt, måste det finnas arbetstillfällen och attraktiva boenden.

Ett problem med bostadsmarknaden i Norberg är de höga kommunala avgifterna och taxorna, som ligger högre än riksgenomsnittet. Hyresgästföreningen kräver en översyn och ökad debatt kring dessa kommunala avgifter, för att hålla hyrorna inom en rimlig nivå.

Vi vill ha en bättre dialog mellan allmännyttan och befintliga hyresgäster, så att hyresgästerna kan vara med och påverka underhåll och renovering. Val av billigare material ska vara möjligt för att kunna hålla nere hyrorna.

Bostadssituationen

Norberg står inför en stor bostadspolitisk utmaning. Underhållet är eftersatt och vi kräver att bostadsbolagen öronmärker pengar till underhåll. För att kunna öka folkmängden i kommunen och få arbetspendlarna att stanna kvar, måste det finnas bra bostäder till rimliga kostnader. Vi har tyvärr sett exempel på hur oseriösa hyresvärdar lyckas skrämma bort hyresgäster. Något som skulle stoppa en del oseriösa värdar är en lag med krav på prövning av fastighetsägare innan ett förvärv av hyresfastigheter får genomföras. Vi vill verka för att återinföra den kommunala prövningen av hyresvärdar. Regeringen bör uppvaktas av Norbergs kommun med krav på en sådan lag.

Det förs diskussioner om gruvnäringen ska påbörjas igen. Norberg måste då vara väl föreberedd med en långsiktig och hållbar bostadspolitisk plan.

Renovering på hyresgästens villkor

Enligt vår egen erfarenhet och dialog med hyresgästerna, så fungerar det löpand eunderhållet bra. Men många hyreslägenheter i Norberg kräver en mer omfattande renovering. Här vill vi ha en bättre dialog mellan hyresvärden och hyresgästerna. Bland annat möjlighet att välja billigare och enklare material vid renovering av badrum. Skillnaden mellan våtrumstapet och kakel är stor rent prismässigt och i flera fall är de dyrare alternativen inte bättre på sikt.

Nyproduktion

Idag sker en småskalig nyproduktion av hyresrätter i Norberg. Hyresgästföreningen anser att kommunen ska tänka större och mer långsiktigt. Vi tror nämligen att det finns en efterfrågan på nyproducerade och attraktiva hyresrätter. Flera äldre vill sälja sina bostäder och flytta till en ny hyresrätt. Vi efterfrågar en undersökning som visar på ett eventuellt behov av detta.

Kontaktperson

Ordförande Roland Ax


Epost: norberg_fagersta@hyresgastforeningen.se

Telefon: 0223-311 516