Malmö

Här kan du läsa om hur vi arbetar bostadspolitiskt i Malmö. För att Malmös vision ska bli verklighet är det viktigt att vi samarbetar med kommunen och lokala politiker.

Integrera mera!

Integration handlar om helheten i ett samhälle där bostads och arbete är viktiga delar. Vi vill att bostadsbyggandet och jobbskapandet ska hänga ihop, så att människor kan få bostad där det finns jobb, och få jobba där det finns bostäder.

Fler hyresrätter!

Planera bostadsförsörjningen långsiktigt! Inför investeringsstimulans för hyresrätter! Bara i Malmö behöver det byggas 3 000 nya bostäder varje år varav minst häften bör vara hyreslägenheter.

Mer inflytande

Hyresgästerna måste få större möjlighet till inflytande över sitt boende, framför allt vid ombyggnad och upprustning. Det behövs en lagändring för att öka hyresgästernas möjligheter att påverka sitt eget boende.

Trygghet i boendet!

Ingen ska behöva vara beroende av kontakter eller kontanter för att få en bostad! Färre än idag ska behöva bo i osäkra upplåtelseformer som inneboende eller i andrahand.

Rättvis bostadspolitik

Staten ska behandla alla boendeformer rättvist! Dagens skattesystem gynnar det ägda boendet framför hyresrätten. Rättvisa skatteförutsättningar skulle ge fler nya hyresrätter. Inför ROT-avdrag för hyresfastigheter och investeringsstimulans för nyproduktion av hyreslägenheter.

Hållbart boende

En miljöpremie för hållbar upprustning och skattefria underhållsfonder för hyresvärdar skapar förutsättningar för en bra boendemiljö och en hållbar utveckling. Människor måste få förutsättningar att kunna byta lägenhet vid behov, vid en flytt ska inte hyresvärden automatiskt renovera och höja hyran.

Kontakta oss på Hyresgästföreningen Malmö om du har frågor om vårt arbete:
Kenneth Gustavsson, ordförande Malmö västra
Tel: 010-459 23 21
E-post: kenneth.gustavsson@hyresgastforeningensskane.se

Håkan Björkenklev, ordförande Malmö östra
Tel: 010-459 13 34
E-post: hakan.bjorkenklev@hyresgastforeningensskane.se