Landskrona

Landskrona är en stad med många möjligheter! Just nu pågår ett omfattande förnyelsearbete i kommunen och det vill Hyresgästföreningen vara en del av. Boendet har en stor betydelse för människors vardag och liv. Vi vill öka tryggheten i bostadsområdena så att du kan trivas och må bra i ditt hem!

Vi arbetar för:

En attraktiv stad
Genom att samarbeta med flera olika samhällsaktörer och kommunen arbetar vi för att Landskrona ska bli en attraktiv stad att leva och bo i.


Trygghet i boendet
Vi arbetar för att öka säkerheten i bostadsområdena. En trygg miljö skapar bättre trivsel och tryggare invånare.

En bra boendemiljö
Vi gör enkäter och kartlägger staden. Vi pratar med boende, fastighetsägare och andra aktörer för att boendemiljöerna i Landskrona ska vara så bra som möjligt. 

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.