Luleå

Hyresgästföreningen Luleå har antagit ett bostadspolitiskt program 2016 som sin kompass för sin opinionsbildning i den kommunala bostadspolitiken. Du kan ta del av den här nedan.

Hyresgästföreningen: en rörelse för bostäder på rimliga villkor

Hyresgästföreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Med över en halv miljon hushåll som medlemmar är vi en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. För att uppnå detta jobbar vi även med de lokala boendevillkoren gentemot kommun, allmännytta och fastighetsägare.

Hyresgästföreningen Luleå har under 2013-2015 särskilt aktiverat sig i den offentliga bostadspolitiska debatten genom att arrangera bostadspolitiska samtal samt uppvaktat politiker för en mer social bostadsförsörjning. Detta var tydligt när Luleå kommun sålde ut 1 600 lägenheter till Rikshem i en första etapp 2015. Under 2016 avser de förtroendevalda att i samverkan med tjänstemän fortsätta utvecklingsarbetet för att mobilisera allmänheten och beslutsfattare för att värna om allmännyttan. Det framgår av detta lokala bostadspolitiska program vilket är en kompass för den lokala hyresgästföreningen. Detta är även i linje med de fokusområden för 2016 som Hyresgästföreningen Norrlands regionfullmäktige har fastställt, nämligen att:

  • Öka hyresgästernas inflytande vid ombyggnationer
  • Opinionsbilda för människors rätt att bo till en rimlig kostnad samt
  • Utveckla folkrörelsen

Tag gärna del av Luleå föreningens totala bostadspolitiska program för 2016