Två tjejer står i en hiss

Unga vuxnas boende

Var fjärde 20 till 27-åring bor kvar hos sina föräldrar. Hur ser de på framtiden och sina möjligheter att flytta hemifrån? Det och mycket mer får du svar på i vår undersökning Unga vuxnas boende 2023. Läs den!

Läs våra regionala versioner:

Allt svårare för unga att fytta hemifrån 

Det blir svårare och svårare för unga att flytta hemifrån. Unga vuxna möter långa köer och kontantinsatser högre än en årslön. Drygt var fjärde ung person bor hemma hos sina föräldrar. Det är ungefär 250 000 unga som inte kan påbörja sitt vuxenliv och nästan dubbelt så många som när vår undersökning började 1997. Unga vuxna drabbas hårt av ökade levnadskostnader, hyresökningar och räntehöjningar. Politikerna har inga svar och byggandet störtdyker.

Andrahandsmarknaden är katastrofal, med ockerhyror. Och det är jättesvårt att få tag i ett förstahandskontrakt om man inte stått i kö hela sitt liv.

Om rapporten Unga vuxnas boende

Sedan 1997 genomför Hyresgäst­föreningen vartannat år en undersökning om unga vuxnas boende. Med ung vuxen menar vi de mellan 20 och 27 år. Totalt är detta 960 784 personer i hela Sverige. Vi har samlat in svar genom en mix av metoder för att kunna representera målgruppen. Totalt har 4 896 svar samlats in.  

Rapporten visar att: 

 • 77 procent av de som bor hemma hos sina föräldrar vill bo på annat sätt.
  Det är motsvarar 192 300 personer i åldern 20 till 27 år.
 • Ungas boende har i snitt blivit nästan 1 000 kronor dyrare sedan 2021.
  Det är en extremt stor ökning.
 • 45 % av landets unga ligger under Konsumentverkets basnivå för pengar kvar att leva på efter boendet är betalt.  
 • Nästan var tredje ung vuxen oroar sig för att inte hitta något boende i framtiden. Detta motsvarar 287 600 personer.
 • Mer än var tredje ung vuxen tvekar även inför att bilda familj på grund av läget på bostadsmarknaden.

Vad vill Hyresgäst­föreningen göra åt unga vuxnas bostadsbrist? 

 1. Vi vill ha en bättre bostadsförmedling. Idag säger Bostadsförsörjningslagen att kommunala bostadsförmedlingar ska förmedla merparten av lediga lägenheter efter antal dagar i kö, vilket missgynnar unga. Lagen måste ändras så att man till exempel kan prioritera de som idag står utan bostad eller bor hos sina föräldrar.
 2. Vi vill ha höjt bostadsbidrag. Bostadsbidraget är ett sätt för staten att hjälpa enskilda hushåll att ha råd med ett bättre eller större boende. Detta är extra viktigt för unga vuxna som har kort kötid och låg betalningsförmåga. Vi vill se höjda bostadsbidrag och vi vill minska risken för att bli återbetalningsskyldig.
 3. Vi vill ha förmånliga bygglån. Det här är egentligen det viktigaste, och det som kommer att säkra tillgången på bostäder för unga i många generationer framåt. Offentliga lån till bostadsbyggande kommer leda till fler lägenheter som unga har råd med. Staten måste stötta byggandet i den lågkonjunktur vi nu befinner oss i.