flyttlåda
iStock

Rörligheten på bostadsmarknaden

Hyresgäst­föreningens rapport "Vem måste flytta på sig? - Rörligheten på bostadsmarknaden" slår hål på flera myter i den bostadspolitiska debatten. Rapporten visar att rörligheten under 00-talet varit i princip oförändrad.

Rörligheten viktig för ekonomin

Rörligheten på bostadsmarknaden är viktig för att hushåll ska kunna anpassa sitt boende efter sina behov, att kunna flytta till arbete och studier, bilda familj eller för att dela på sig när en relation tar slut. Ekonomin fungerar bättre när arbetsplatser kan rekrytera arbetskraft utanför den omedelbara närheten. Därför är det många som motiverat förändringar i regelverk och skatter utifrån att det skulle öka rörligheten. Men har det fungerat? Hyresgäst­föreningens undersökning visar att effekten varit obetydlig. Läs rapporten här

Rörligheten bostadsmarknaden reformer andel svenskar som flyttar varje år

Rörligheten oförändrad trots reformer

I den bostadspolitiska debatten pratas ofta om att ökad rörlighet är lösningen på bostadsbristen som råder i Sverige, framförallt i våra storstadsområden. Fastighetsskatt, marknadshyror och sänkt reavinstskatt nämns inte sällan som verktyg för att öka rörligheten. Mot den bakgrunden är det det anmärkningsvärt att rörligheten över tid visat sig tämligen stabil, trots att det inte saknats stora förändringar på svensk bostadsmarknad under 2000-talet: förändrad reavinstbeskattning, fastighetsskattens avskaffande (2008), införandet av privatuthyrnings­lagen (2013), periodens nära fördubblingen av antalet som bor i bostadsrätt, minskningen och sedan den stora expansionen av antalet boende i hyresrätt. Därtill har ekonomin genomgått tre konjunkturcykler under 2000-talet. Inget av detta har lämnat något tydligt avtryck i den totala rörligheten.

rörligheten på bostadsmarknden i EU

Sverige har högst rörlighet i EU

Alla jämförelser med andra länder ger intrycket av att Sverige har en hög rörlighet på bostadsmarknaden. Svenskarna flyttar mest i hela EU. Det verkar även som att den höga rörligheten till stor del återfinns inom hyresbeståndet. Att det är högre omsättning bland hyresgäster är ett förväntat och återkommande resultat i liknande studier. Den vanliga förklaringen är att det är relativt lätt att flytta från en hyresrätt och att de som har tänkt att bo en kortare tid på en plats oftare föredrar att hyra sitt boende.

Låg rörlighet bland villor och småhus

Äganderätter, i huvudsak villor, sticker ut med mycket låg rörlighet, medan bostadsrätter intar en mellannivå vad gäller individrörligheten. Huruvida det är själva ägandeformen som påverkar rörligheten är oklart, det kan vara så att hushåll med preferens för att bo länge på ett ställe väljer äganderätt.

kontraktsrörlighet orsak allmännyttan Stockholm Göteborg

Rörligheten hög och stabil för lägenheter

Även kontraktsrörligheten, alltså andelen bostäder som byter ägare eller kontrakt är stabil och hög inom lägenhetsbeståndet, tio procent för både hyresrätt och bostadsrätt. Bland småhusen är däremot rörligheten låg, hur den än mäts. För den som vill öka rörligheten, verkar fler lägenheter och särskilt hyresrätter vara vägen framåt. Tio procent av allmännyttans bestånd omsätts varje år och hela sex procent av alla allmännyttans lägenheter delas ut via bostadskön. Det motsvarar 50 000 lägenheter som årligen förmedlas, utan krav på kapital eller tidigare tillgång till en bostad.

Så bor olika åldergrupper statistik

Fler lägenheter ökar rörligheten på bostadsmarknaden

Den verktygslåda som står till buds, ändrade regler och beskattning, verkar alltså inte påverka rörligheten nämnvärt, om inte konsumentskyddet tas bort helt på hyresmarknaden och en skyhög fastighetsskatt införs på ägarmarknaden. Men kommer vi medborgare att acceptera det? Den enda säkra slutsatsen som går att dra ur materialet är därför att den politiker som vill se ökad rörlighet bör fokusera på att öka andelen bostäder som ger högre rörlighet och minska andelen som ger låg sådan. Med andra ord bygga fler lägenheter snarare än småhus.

 

 

flyttlåda
iStock

Webbinarium 26 jan

Den 26 januari kl 12:05–12:50 arrangerar Hyresgäst­föreningen ett webinarium för att diskutera ämnet tillsammans med experter på området.

Plats:

Evenemanget sänds på Facebook.

Anmälan:

Anmäl dig på Facebook så får du en påminnelse när det är dags! 

Medverkande:

Rapportförfattare Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker Hyresgäst­föreningen, presenterar rapporten. Panel: Maria Pleiborn, senior rådgivare och demograf vid konsultbolaget WSP, John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och Martin Hofverberg, chefekonom Hyresgäst­föreningen. Moderator: Julia Synnelius, utredare, Hyresgäst­föreningen