200 000 hyresrätter – Dags att gå från ord till handling

Alla pratar om bostadsbristen men takten i bostadsbyggandet är fortfarande för låg. Om bristen på bostäder inte ska få stora negativa samhällskonsekvenser måste det byggas många fler hyresrätter med hyror som människor har råd med. Därför har Hyresgäst­föreningen tagit fram den här bostadspolitiska rapporten med syfte att öka byggandet.

Rapporten publicerades i juni 2014

Hyresrätten bidrar till balans på bostadsmarknaden och påverkas inte av svängningar på marknaden i lika hög grad som ägda bostäder. Boendeformen är dessutom en förutsättning för att människor ska kunna flytta till och från arbete och utbildning. Idag är det framför allt hyresrätter med rimliga hyror som efterfrågas och behöver byggas.

Förslag till åtgärder för stat och kommun

Hyresgäst­föreningen föreslår i sin rapport flera åtgärder som regeringen och kommunerna kan använda för att öka bostadsbyggandet:

  • Inför en investeringsstimulans på mellan 175 000 och 245 000 kronor per lägenhet beroende på var den byggs. Kombinera investeringsstimulansen med villkor för högsta hyresnivåer.
  • Inför en statlig direktutlåning till hyresrättsbyggande för att skapa gynn­samma finansieringsförutsättningar.
  • Koppla ihop satsningar på infrastruktur med krav på att det byggs hyres­rätter.
  • Använd statens mark på ett offensivt sätt för att bidra till ett ökat byggande av hyresrätter.
  • Förutom staten så har kommunerna en viktig roll för bostadsförsörjningen. De allmännyttiga bostadsföretagen är ett av de viktigaste verktygen för bostadsbyggande.
  • Kommunerna måste planera sin markanvändning så att det leder till vä­sentligt ökad hyresrättsproduktion.
  • Kommunerna behöver förstärka bemanning och kompetens för att hantera en ökad bostadsproduktion.
  • Kommunerna måste erbjuda rimliga mark- och exploateringsvillkor för hyresrättsbyggande.
  • De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen måste ta ett särskilt ansvar för att det byggs hyresrätter med rimliga hyror då andra aktörer inte vill satsa.