Marie Linder
Hyresgäst­föreningen

Föreningar, anta uttalandet –trygga bostäder för alla!

Den 11 september 2022 är det val i Sverige –ett viktigt val för alla hyresgäster. Förbundsstyrelsen uppmanar alla Hyresgäst­föreningar att anta ett uttalande på sina årsmöten med budskapet: Trygga bostäder för alla!

Vad är ett uttalande?

Vid ett årsmöte kan deltagarna välja att anta ett uttalade. Ett antaget uttalande är ett ställningstagande, en åsikt som mötet i demokratisk ordning enats om och vill förmedla till omvärlden. Uttalandet brukar skickas till lokal media för att den vägen nå politiker, allmänhet och medlemmar – uttalandet kan även publiceras i föreningens egna kanaler – sociala medier, via mejl och hemsida.   

Vem signerar uttalandet?

Uttalandet är signerat av Hyresgäst­föreningens förbundsordförande Marie Linder. Väljer ett årsmöte att anta och publicera uttalandet rekommenderas att man lägger till namnet på den lokala eller regionala styrelsens ordförande, vid sidan av Marie Linder.

Uttalandet: 

Hyresgäst­föreningens krav inför valet: trygga bostäder för alla!

Bostadsbrist, trångboddhet och renovräkningar. En allmännytta som säljs ut till riskkapitalbolag och nyproduktionshyror som ligger långt över vad många vanliga löntagare och pensionärer har råd med. Så ser verkligheten ut på många orter i dagens Sverige. Det har lett till en växande otrygghet för alla oss som är hyresgäster idag, men också för samhället som helhet när människor inte kan få ett eget, tryggt hem till en rimlig boendekostnad.

Det här är en utveckling som pågått i flera decennier. Politiken har backat från sitt ansvar och överlåtit byggande, planering och förvaltning av våra bostäder till marknaden. Men nu måste den utvecklingen få ett stopp.

Den 11 september 2022 är det val i Sverige. Valrörelsen avgör inte bara vilka som kommer styra i riksdag, regioner och kommuner, utan också vilka politiska frågor och vallöften som kommer stå i centrum under den kommande mandatperioden. Vi hyresgäster i (skriv in region eller föreningsområde) och i hela vårt land, kräver att politiken på riktigt börjar ta sitt ansvar för att garantera alla medborgares rätt till en trygg bostad. Därför kommer vi i och efter valrörelsen rikta följande krav mot landets politiker:

  • Ja till hållbara renoveringar och stopp för renovräkning. Många bostadsområden är i behov av renovering, men det får inte ske på bekostnad av människor och miljö. Ingen hyresgäst ska tvingas flytta för att hyran chockhöjs när fastigheten rustas upp. Därför behövs statligt stöd till upprustning, stärkt ställning för hyresgäster vid omfattande renovering samt förbättrade möjligheter för bostadsbolag att skattefritt fondera pengar till underhåll.
  • Ja till fler bostäder med lägre hyra. Sverige lider av en omfattande bostadsbrist som sätter stopp för unga att flytta hemifrån, familjer från att bildas och äldre att hitta en anpassad bostad. Det har under lång tid byggts för lite och det som byggs är ofta väldigt dyrt. Därför behöver det statliga investerings­stödet återinrättas och utvecklas till ett förmånligt bygglån för att ytterligare öka bostadsbyggandet.
  • Ja till rättvisa skatter mellan ägt och hyrt. Staten lägger många gånger mer på skattesubventioner till de som bor i bostadsrätt och villa jämfört med oss i hyresrätt. Som en följd av skatteorättvisan är en nybyggd hyresrätt upp till 2 500 kronor dyrare i månaden än motsvarande bostadsrätt. Dessutom leder den ekonomiska orättvisan till dyrare underhåll av hyresrätter och bidrar i längden till ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Därför behövs en skattereform som skapar rättvisa mellan ägt och hyrt boende.

Bostadsfrågorna har en central plats i våra liv och i samhället. Nu är det dags att de också får det i politiken. För ett hem är inte bara tak över huvudet. Hemmet är en grundsten i tillvaron. Det är platsen där vi återhämtar oss, äter, uppfostrar barn, vårdar relationer, städar, älskar och gör upp semester- och framtidsplaner. Det är platsen som ger förutsättningar för att kunna studera, arbeta, bilda familj och ta makten över sitt liv. Trygga samhällen kräver trygga människor, och trygga människor behöver trygga bostäder.

Under den här mandatperioden har vi i Hyresgäst­föreningen mobiliserat hela vår folkrörelse för att stoppa planerna på att införa marknadshyror i nyproduktionen, och vi lyckades. Inför valet 2022 kommer vi återigen att mobilisera vår rörelse. Politiker: det är dags att garantera rätten till ett tryggt boende – för alla!

 

Marie Linder, ordförande Hyresgäst­föreningen

(lägg till namn) ordförande Hyresgäst­föreningen (lägg till region/föreningsområde)