Hyresgästerna 2020
Hyresgäst­föreningen

Rapport: Hyresgästerna 2020

Bostadsbristen gnager på tryggheten, värst är det för fattiga och unga. Men stressen som bostadsbristen orsakar är uppenbar för alla. Hyresgäst­föreningen har frågat 4 089 svenskar om deras boendesituation. Läs om deras synpunkter i rapporten Hyresgästerna 2020

Mandatet från befolkningen kunde inte vara tydligare. BYGG BORT BOSTADSBRISTEN!

Varje anständigt samhälle måste ge plats för människor att följa sina drömmar och erbjuda trygghet och stabilitet i tider av oro. När det gäller bostadsmarknaden har politikerna ignorerat detta allt för länge. Det måste vara slut med det nu. 

Därför kräver Hyresgäst­föreningen att regeringen tar fram en plan för att: 

  • Säkerställa trygghet för alla individer som drabbas medicinskt och ekonomiskt av coronakrisen genom att höja bostadsbidrag och inrätta en hyresfond.
  • Säkra ett högt stabilt byggande, via finansiella stöd till nyproduktion och krav på att kommuner ska planera för många fler nya bostäder än de gör idag. Särskilt i välmående kommuner där många vill bo. 
  • Likställ beskattningen mellan hyrt och ägt boende. Idag ger skatterabatter och avdrag fördelar för den som har råd att äga sin bostad. Vi vill se en skattereform som säkrar rättvisa villkor mellan hyrt och ägt. 

Hela rapporten hittar du på vår Faktabank - läs mer här