Så skulle man rösta i Kalmar län, om det vore val idag.
Så skulle man rösta i Kalmar län, om det vore val idag.

Två år till valet – så skulle man rösta i Kalmar län

Hyresgäst­föreningen har gett Indikator Opinion i uppdrag att undersöka hur svenskarna skulle rösta om det vore val idag och vad man egentligen tycker om marknadshyror. Om det vore val idag skulle Socialdemokraterna vinna i Kalmar län, det finns också en tydlig majoritet som inte alls vill ha marknadshyror.

- Hyresgästerna är en stor väljargrupp och deras röster skulle vara avgörande för flera partier i Kalmar län, om det vore val i dag. För att behålla hyresgästernas förtroende och i slutänden få deras röster, gäller det nu att politikerna visar att de bryr sig om frågor som är viktiga för hyresgästerna, säger Inger Borg, ordförande Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Vartannat år genomför Hyresgäst­föreningen undersökningen Hyresgästerna genom Indikator Opinion. Frågorna som ställts är hur de skulle rösta om det vore val idag och vad de tycker om marknadshyror. Man har även tittat på om det finns skillnader beroende på hur man bor. Undersökningen visar att hyresgäster över lag röstar i linje med de som bor i övriga boendeformer och att en överväldigande majoritet av svenskarna är emot ett införande av marknadshyror.

Så här ser siffrorna ut nationellt

  • Sveriges hyresgäster röstar i högre grad på Vänsterpartiet och i lägre grad på Moderaterna än befolkningen i stort. 14 % av hyresgästerna skulle rösta på Vänsterpartiet om det vore val idag, i jämförelse med 9 % av befolkningen som helhet.
  • 14 % av hyresgästerna skulle rösta på Moderaterna om det vore val idag, i jämförelse med 19 % av befolkningen som helhet.
  • Det är en klar majoritet som säger nej till marknadshyror, oavsett vilket parti man röstar på och avsett om man bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa.
  • Flera partier vill idag införa marknadshyror, till exempel Moderaterna, men inte ens deras väljare vill ha marknadshyror. 61 % av de som skulle rösta på Moderaterna säger nej till marknadshyror och bara 17 % säger ja.
  • Vänsterpartiets väljare är mest emot marknadshyror, där säger hela 92 % nej.

Så här ser siffrorna ut i Kalmar län

  • Om det skulle vara val idag, hade de två största partierna i Kalmar län blivit Socialdemokraterna (33 %) och Sverigedemokraterna (29 %).
  • 77 % av de som bor i Kalmar län är emot marknadshyror. Bara 3 % anger att de är för marknadshyror och övriga anger att de inte vet.

- Det här är ett tydligt tecken till politikerna från alla partier; era väljare vill inte ha marknadshyror, varken nationellt eller i Kalmar län. Nu är det dags att politikerna lyssnar. Vad vi behöver är en politik som gör att folk har råd att bo och det är definitivt inte marknadshyror. Folk har inte råd med hur höga hyror som helst, säger Inger Borg.

Om undersökningen Hyresgästerna 2024:
Hyresgäst­föreningen har gett undersökningsföretaget Indikator Opinion i uppdrag att genomföra en omfattande enkät om politiska och ekonomiska frågor som berör hushållens boendesituation, ekonomiska villkor och åsikter om olika bostadspolitiska åtgärder. Undersökningen riktade sig till ett slumpmässigt urval av 14 867 personer bosatta i Sverige. Undersökningens fältperiod varade från vecka 10 till och med vecka 16 under våren 2024. Totalt samlades 5 240 svar in, varav cirka 27 procent är hyresgäster. Resultaten av hela undersökningen presenteras i rapporten Hyresgästerna 2024. https://www.hyresgastforeningen.se/bostadsfakta/rapporter/hyresgasterna-2024/

Varför säger Hyresgäst­föreningen nej till marknadshyror?: https://www.hyresgastforeningen.se/var-politik/10punktsprogram/nej_till_marknadshyror/