Jurist på Hyresgästföreningen
Foto: Hyresgäst­föreningen
Jurist på Hyresgäst­föreningen

Tänk på detta när du hyr i andra hand

Antalet som hyr ut sin bostad, bland annat genom Blocket, har ökat rejält. På Hyresgäst­föreningen får man in allt fler samtal från medlemmar som undrar vad som gäller när man hyr sin bostad i andra hand. Och det finns risker både med att hyra ut och för den som hyr i andra hand, säger juristen Anna Karlsson Wede.

Vid andrahands­uthyrning finns det vissa saker som är extra viktiga att tänka på. Risker med att hyra ut i andra hand kan till exempelvis handla om att man har ett otydligt hyresavtal och blir osams om vad som gäller.

– Det är förstahandshyresgästen som ansvarar för lägenheten, för att andrahandshyresgästen inte missköter sig och för att hyran betalas i tid till fastighetsägaren. Uppstår en skada i lägenheten, störningar, eller om hyran inte betalas in i tid till fastighetsägaren - är det du som förstahandshyresgäst som kan få krav eller en uppsägning, säger Anna Karlsson Wede, jurist på Hyresgäst­föreningen. 

– Begär tillstånd från värden i god tid före det datum som andrahands­uthyrningen är tänkt att börja gälla. Tillståndet bör vara skriftligt. Andrahands­uthyrning utan hyresvärdens tillstånd, innebär en risk att du att bli uppsagd, poängterar Anna Karlsson Wede.

Om din hyresvärd säger nej till att hyra ut lägenheten i andra hand kan du ansöka om tillstånd i hyresnämnden. För att få hyresnämndens tillstånd till andrahands­uthyrning krävs att du som hyresgäst har så kallade "beaktansvärda skäl" för att hyra ut i andra hand.

Giltiga skäl till att hyra ut i andra hand:

 • Studier på annan ort
 • Tillfälligt arbete på annan ort (där du avser att flytta tillbaka)
 • Längre utlandsvistelse
 • Flytta ihop med någon på prov
 • Vård på sjukhus eller liknande

Hur hyran sätts beror på om du hyr en hyresrätt eller en bostadsrätt i andra hand. Hyr du en hyresrätt ska andrahandshyran i princip vara densamma som förstahandshyran. Om lägenheten är möblerad kan en mindre summa för möblerna läggas på men inte mer än 10-15 procent av hyran. Är det en bostadsrätt eller villa du hyr är det andra regler som gäller. På Hyresnämndens webbsida kan du se hur man räknar ut en andrahandshyra. 

Annas tips när du hyr i andra hand

 • Den du hyr från blir din hyresvärd. Du får besittningsskydd (rätt att bo kvar i lägenheten) först efter två år, och då bara mot förstahandshyresgästen, aldrig mot hyresvärden. Du har ingen laglig rätt att ta över förstahandskontraktet. Du får också räkna med att flytta om förstahandshyresgästen blir uppsagd eller själv vill bo i lägenheten.
 • Skriv ett andrahandskontrakt, det minskar risken för tvister. Som andrahandshyresgäst skriver du kontrakt med förstahandshyresgästen och inte med bostadsbolaget. Du har därför inte lika stark ställning när du hyr i andra hand.
 • Gör en inventarieförteckning om du hyr bostaden möblerad.
 • Notera skador och brister i lägenheten. Gärna genom att fotografera eller filma.
 • Betala inte för hög hyra. I vissa fall kan du begära återbetalning i efterhand, men inte alltid. 
 • Betala ingen ersättning utöver hyran! Den du hyr från får inte ta betalt för att du ingår ett avtal med hen.
 • Glöm inte hemförsäkring

Viktigt när du hyr ut:

 • Du behöver skriftligt tillstånd från din hyresvärd eller hyresnämnden för att hyra ut i andra hand. Oftast ger hyresvärdar tillstånd för 6-12 månader i taget. Tillståndet gäller för den person som man ansökt om att få hyra ut till. Blir det en ändring av hyresgäst krävs ett nytt tillstånd från hyresvärden.
 • Skriv ett andrahandskontrakt.
 • Om du tänker hyra ut längre än två är bör du göra en skriftlig överenskommelse med andrahandshyresgästen om att hen avstår från besittningsskyddet, det vill säga rätten att bo kvar.
 • Gör en inventarieförteckning
 • Notera skador och brister i lägenheten. Gärna genom att fotografera eller filma.
 • Försäkra dig om att andrahandshyresgästen klarar av att betala hyran.
 • Ta inte ut för hög hyra – du kan tvingas betala tillbaka den och riskerar att bli uppsagd.
 • För din egen skull bör du kontrollera att den som hyr i andra hand av dig har en solid ekonomi och saknar betalningsanmärkningar. Be andrahandshyresgästen ordna en kreditupplysning på sig själv. På en kreditupplysning kan du se eventuella betalningsanmärkningar.
 • Se till att andrahandshyresgästen betalar hyran direkt till dig som hyr ut lägenheten. Eftersom du som förstahandshyresgäst är ansvarig för lägenheten kan du bli uppsagd om andrahandshyresgästen slarvar med hyran.
 • Kom ihåg att det är brottsligt att begära eller ta emot ersättning utöver hyran! Du får alltså inte ta betalt för att du ingår ett avtal med din andrahandshyresgäst.