Fotograf: Alexandra de León
Fotograf: Alexandra de León

Strandade hyres­förhandlingar i Torsås

Hyresgäst­föreningen och Torsås Bostads AB kunde inte komma överens i hyres­förhandlingarna och nu går ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén, HMK, för medling.

Torsås Bostads AB, TBAB, yrkade på en hyreshöjning på 7,23 procent.

- En så hög höjning kan vi i förhandlingsdelegationen inte acceptera, det skulle vara katastrofalt för många av hyresgästerna. Det ekonomiska läget är svårt för alla, det kan inte bara vara hyresgästerna som står för notan, säger Bodil Briggsjö, ordförande i Hyresgäst­föreningens förhandlingsdelegation i Torsås.

Hyresgäst­föreningen och TBAB har inte kunnat komma överens och står fortfarande långt ifrån varandra. Nu förskjuts ärendet till Hyresmarknadskommittén, HMK, som medlar mellan Hyresgäst­föreningen och kommunalt ägda bolag som TBAB.

- Nu ligger bollen hos TBAB, det är de som först måste skicka in ansökan till HMK. Först därefter inkommer vi med vårt svar och HMK kan påbörja sitt arbete, säger Bodil Briggsjö.

Förhandlingsdelegationen i Torsås berättar att den största anledningen till att man inte kommit överens i förhandlingarna, är att parterna tolkar den nya treparts­överenskommelsen på olika sätt. Delegationen menar att man allra helst hade sett en lokal överenskommelse, men att man helt enkelt stod för långt ifrån varandra för att kunna komma överens.

Våren 2022 slöts en trepartsöverenskommelse mellan Hyresgäst­föreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Överenskommelsen innefattar rekommendationer till de lokala parterna och tydliggör vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen.

Här kan du läsa mer om treparts­överenskommelsen: https://www.hyresgastforeningen.se/om-oss/vad-vi-gor/hyresforhandling/trepartsoverenskommelsen/

För mer information, kontakta gärna:
Bodil Briggsjö, ordförande i Hyresgäst­föreningens förhandlingsdelegation i Torsås
Tel: 073 320 11 33

Region Sydost
Regional pressjour Sydost
010-459 21 00
press.sydost@hyresgastforeningen.se