Skiljeman avgör hyreshöjning i Ronneby
Skiljeman avgör hyreshöjning i Ronneby

Skiljeman avgör hyrorna i Ronneby

En särskild skiljeman avgjorde årets hyresförhandling mellan Hyresgäst­föreningen och Fastighetsägarna Syd i Ronneby. Parterna kunde inte komma överens och ärendet lämnades vidare till en särskild skiljeman, som sedan 2023 kan användas för att avgöra tvister om hyror. Skiljemannen har nu kommit med en rekommendation som innebär en hyreshöjning på 5,65 procent från den 1 januari 2024. Vissa hyresgäster får dock sin höjning senare än andra.

Hyresgäst­föreningen och Fastighetsägarna Syd kunde inte komma överens om nivån på årets hyreshöjning och förhandlingarna strandade. Fastighetsägarna yrkade på en hyreshöjning på 11 procent och Hyresgäst­föreningen ville inte gå med på det. Eftersom man inte kunde komma överens valde Fastighetsägarna att avbryta de lokala förhandlingarna och lämna det vidare till en särskild skiljeman. Skiljemannen har nu kommit med en rekommendation som parterna följer. Rekommendationen innebär att hyrorna för både lägenheter med varm- och kallhyra höjs med 5,65 procent. De nya hyrorna börjar gälla från den första januari 2024, vilket innebär en retroaktiv hyreshöjning.

- En höjning på 5,65 procent är jobbig för många hyresgäster, det är många som redan har en ansträngd ekonomi och som lägger en stor del av sin inkomst på hyran. Att Fastighetsägarna ville höja hyrorna med 11 procent från början, var ett helt orimligt krav. En så hög höjning hade vi aldrig kunnat gå med på, säger David Broo, förhandlare Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Det är dock inte alla hyresgäster som får en retroaktiv hyreshöjning. Rekommendationen från den särskilda skiljemannen gäller för de lägenheter som Fastighetsägarna tog med i sin ansökan. Hyreshöjningen för de övriga lägenheterna har Hyresgäst­föreningen och Fastighetsägarna själva kommit överens om. För de lägenheter som inte omfattas av skiljemannens rekommendation, börjar de nya hyrorna gälla först den 1 maj 2024. De lägenheter som har varmhyra får en hyreshöjning på 5,65 procent och de lägenheter som har kallhyra får en hyreshöjning på 3,8 procent.

- Tyvärr har skiljemannen beslutat om en retroaktiv höjning i sin rekommendation och det är heller ingen skillnad på hyreshöjningen för lägenheter med varmhyra och kallhyra. Vissa lägenheter var inte med i ansökan och var därför inte heller med i skiljemannens rekommendation. I de fallen har vi kunnat komma överens om både en lägre höjning för lägenheter med kallhyra och en senarelagd höjning för att slippa retroaktiva betalningar. Det är tufft nog att få en hög hyreshöjning, att dessutom få flera månaders höjningar på en och samma gång är svårt för många hyresgäster att klara, säger David Broo.

Fakta om särskild skiljeman
Första januari 2023 infördes en ny lag som innebär att privata hyresvärdar får ett oberoende tvistlösningsorgan där hyrestvister kan lösas. När Hyresgäst­föreningen och de kommunala bostadsbolagen inte kommer överens i de årliga hyres­förhandlingarna har tvisten kunnat avgöras av Hyresmarknadskommittén, HMK, där företrädare för de båda parterna ingår. Nu finns det alltså en liknande modell även för hyres­förhandlingar med privata hyresvärdar. Modellen innebär att en part kan ansöka om att en särskild skiljeman ska avgöra nivån på hyreshöjningen. Det kan göras tidigast tre månader och senast fyra månader efter påbörjad förhandling. Tvisten ska avgöras senast sex veckor efter att hyresnämnden utsett skiljeman. I sin bedömning av hur mycket hyran ska höjas ska skiljemannen ta hänsyn till den ekonomiska utvecklingen på orten. 

Skiljemannen avgör tvisten genom att ge en skriftlig rekommendation om hur mycket hyran ska höjas, parterna ska sedan ingå en förhandlingsöverenskommelse inom två veckor och höja hyran enligt rekommendationen. Parterna är ändå alltid fria att komma överens lokalt även efter en rekommendation, om parterna är eniga om det.