Text från TT

Nya hyror klara för Trelleborgshems hyresgäster

Efter beslut från Hyresmarknadskommittén är nu hyrorna för Trelleborgshems hyresgäster klara.

Hyran för lägenheter med varmhyra höjs med 5,9 procent och hyran för lägenheter med kallhyra höjs med 4,5 procent. För viss nyproduktion blir höjningen 4,7 procent. Höjningen gäller från 1 februari 2023.

– Förhandlingarna har varit extra tuffa i år med anledning av hög inflation, räntehöjningar samt ökade drift- och underhållskostnader. Eftersom Hyresgäst­föreningen inte kunde acceptera Trelleborgshems höga bud, gick ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén, berättar Christian Lundberg, förhandlare på Hyresgäst­föreningen södra Skåne.

 

Eftersom beslutet om hyreshöjningen fattats av HMK, och resultatet då blir meddelat senare än vid en förhandling, blir hyreshöjningen retroaktiv, det vill säga att den i detta fall började gälla 1 februari 2023.

Fakta Hyresmarknadskommittén:
Om Hyresgäst­föreningen och ett allmännyttigt bostadsbolag inte kan komma överens vid den årliga hyresförhandlingen går ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK). Det är ett medlingsorgan som består av representanter från Hyresgäst­föreningen och Sveriges Allmännytta.