Stockholmsvy
Stockholmsvy

Myndigheter och kommuner måste agera för att stoppa hotellifieringen

Hotellifiering blir ett allt vanligare problem, fastighetsbolag använder bulvanföretag för att hyra ut vanliga hyresrätter till dubbla eller trippla hyror, vilket leder till en otrygg och urholkad hyresmarknad. Myndigheter och kommuner har möjligheten att agera för att stoppa hotellifiering. Nu måste de ta sitt ansvar, skriver Hyresgäst­föreningen region Stockholm i ett uttalande från regionfullmäktige.

Hyresgäst­föreningen har under långt tid uppmärksammat att mängder av vanliga hyresrätter görs om till så kallade hotellägenheter. De hyrs ut i andra hand till ockerhyra och utan besittningsskydd. Det är ett sätt för hyresvärdar att kringgå grundläggande hyresrättsliga skyddsregler och införa marknadshyra bakvägen.

Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet, men det är inte en mänsklig rättighet att sko sig på bostadsbristen. På sikt hotar också hotellifiering vårt system med förhandlade och skäliga hyror. Ett system som har lång tradition och är en del av den svenska modellen och vårt välfärdssystem.

Problemen är utbredda och Hyresgäst­föreningen får ständigt in nya rapporter från hyresgäster där misstänkt hotellifiering pågår. I dagsläget misstänker Hyresgäst­föreningen att det pågår hotellifiering i omkring 850 fastigheter i Stockholms­regionen och att det finns minst 15.000 lägenheter som hyrs ut på detta sätt. Detta sker utan att ansvariga politiker, myndigheter och kommuner tar tag i problemet.

Uthyrningarna skapar också otrygghet för boende i huset och i bostadsområdet. Det medför inte bara problem för de som bor på osäkra kontrakt och betalar ockerhyror, vi har också sett flera exempel på att den anonymitet som affärsmodellen erbjuder utnyttjas för kriminell verksamhet.

Det drabbar också de hundratusentals människor i bostadskön som söker en bostad eftersom hyresrätterna som hyrs ut på detta sätt försvinner från den ordinarie hyresmarknaden. Om alla dessa bostäder istället förmedlades via bostadsförmedling motsvarar det med råge det antalet vanliga hyresrätter som förmedlas av Stockholms stads bostadsförmedling under ett år.

Kommunernas stadsbyggnadskontor och miljöförvaltning samt myndigheter som Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Fastighetsmäklarinspektionen måste börja utöva sitt tillsynsansvar och granska de fastighetsägare som hyr ut bostäder via mellanhänder. Det finns verktyg att använda för att stoppa hotellifiering, men de används i väldigt liten utsträckning. I Storstockholm och på Gotland är verksamheten redan en miljardindustri. Om det inte görs något åt saken kommer problemet att fortsätta växa. Fler hyresvärdar och förmedlingsföretag kommer utnyttja bostadsbristen i jakten att tjäna mer pengar.

Samhället måste värna om de bostäder vi har idag och säkerställa att de används för det ändamål de var avsedda för. Politiker, kommuner och myndigheter måste ta sitt ansvar och se till att stoppa de oseriösa företagens sätt att urholka den svenska modellen med trygga hyresrätter till rimliga villkor.


Så kan myndigheterna och kommunerna utöva tillsyn och granska: LÄNK

Uttalande från Hyresgäst­föreningen region Stockholms fullmäktige -
Stockholm den 27 april 2024