Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.  Foto Filippa Ländin
Hyresgäst­föreningens förbundsordförande Marie Linder. Foto Filippa Ländin

Marie Linder valberedningens förslag att leda Hyresgäst­föreningen fyra år till

Hyresgäst­föreningens förbundsstämma äger rum vartannat år. Denna gång hålls förbundsstämman 15–18 juni i Göteborg. Hyresgäst­föreningens valberedning föreslår att Marie Linder fortsätter leda organisationen som förbundsordförande de kommande fyra åren.

- Det finns ett brett stöd för Marie Linder i vår organisation. Vi uppskattar hennes ledarskap och vill se att hon fortsätter leda Hyresgäst­föreningen. Därför är vi i valberedningen glada över att kunna nominera Marie Linder som förbundsordförande i fyra år till, säger valberedningens ordförande Marianne Svensson.

Om Hyresgäst­föreningens förbundsstämma:
Förbundsstämman är Hyresgäst­föreningens högsta beslutande organ. Stämman genomförs vartannat år och äger rum 15–18 juni i Göteborg. Förbundsstämman består av 150 valda ombud och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Det är förbundsstämman som beslutar om övergripande inriktning för föreningen, våra bostadspolitiska program, medlemsavgift och andra frågor som rör hela organisationen. Hyresgäst­föreningen fyller 100 år som riksförbund i år och det kommer uppmärksammas på olika sätt under förbundsstämman.