Text från TT

Klar förhandling: Ny hyra för Örkelljungabostäders hyresgäster

Hyres­förhandlingarna är klara mellan Hyresgäst­föreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget Örkelljungabostäder. Uppgörelsen innebär en hyreshöjning på 4 procent, för hyresgäster med varmhyra, från och med den 1 april 2023. Hyresgäster med kallhyra undantas höjningen och kommer därmed inte få någon hyreshöjning.

Efter konstruktiva förhandlingar är det nu klart att Hyresgäst­föreningen och Örkelljungabostäder nått en överenskommelse om hyror för 2023. Det är 129 lägenheter som berörs av överenskommelsen.

– Som på många andra platser så är hyreshöjningen för Örkelljungabostäder högre än tidigare år. Detta beror på att förhandlingsläget i år har varit exceptionellt sett till att vi befinner oss i en tid av hög inflation med drastiska kostnadsökningar som drabbar både fastighetsägare och hyresgäster. Årets förhandling har därför handlat om att avväga hyresgästernas intressen och bolagets behov. I år är det extra viktigt att fastighetsägare tar sitt ansvar då kostnadsökningarna i samhället slår hårt mot hyresgäster och många hyresgäster redan lever på marginaler. Samtidigt hoppas vi att det finns en förståelse från hyresgäster för att det i år har blivit högre hyreshöjningar än tidigare, säger Simone Hellrand, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.


Våren 2022 slöts en trepartsöverenskommelse mellan Hyresgäst­föreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Överenskommelsen innefattar rekommendationer till de lokala parterna och tydliggör vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen.