Karlstads privata hyresvärdar väljer rättsprocess framför hyresförhandling

Branschorganisationen Fastighetsägarna GFR frånträder förhandlingarna om 2024 års hyror för privata hyresvärdar i Karlstad kommun. I stället vill Fastighetsägarna ta en rättstvist och låta hyrorna avgöras av en skiljeman tillsatt av hyresnämnden. Detta sker i ett läge då Fastighetsägarna träffat Hyresgäst­föreningen vid endast fyra tillfällen och förhandlingsprocessen inte ens är ordentligt inledd.

Fastighetsägarna begärde redan innan årsskiftet att en medlare skulle kallas in men valde sen att inte medverka i medlingsprocessen. Det gjorde det omöjligt att komma fram till en fredlig lösning av förhandlingen. Innan medlarna ens fått möjligheten att ge ett medlingsbud lämnade Fastighetsägarna förhandlingarna helt och lämnade in ansökan om en skiljeman till hyresnämnden i Göteborg.

-Fastighetsägarnas agerande är högst anmärkningsvärt. Det är uppenbart att de aldrig avsett att ta sitt ansvar för förhandlingarna och träffa en uppgörelse. De har inte ens försökt genomföra en seriös förhandling. De väljer konflikt i stället för att förhandla och det gynnar ingen, allra minst deras egna medlemmar, säger Anna Nykvist, förhandlare på Hyresgäst­föreningen.

Det finns redan överenskommelser med andra fastighetsägare på orten som klart anger vilka nivåer som är rimliga för kostnadstäckning för 2024. Vi kan inte acceptera att hyresgäster som bor hos privata hyresvärdar i Karlstad skulle ta en ännu större ekonomisk smäll. Fastighetsägarna GFR borde ta sitt ansvar och återvända till förhandlingsbordet. Nu utmanar de i stället hela förhandlingssystemet.

- Fastighetsägarnas agerande drivs av en vilja att maximera hyreshöjningarna. Högre höjningar skulle vara helt förödande för hyresgästerna som redan har det väldigt tufft. Vi har svårt att se att någon av Karlstads annars mycket seriösa och bra fastighetsägare står bakom ett sådant agerande. Det här utsätter hela förhandlingssystemet för onödig stress, säger Henrik Woxlin, förhandlare på Hyresgäst­föreningen.

Ärendet ligger nu hos hyresnämnden som står inför att utse en skiljeman att lösa tvisten efter att både Fastighetsägarna och Hyresgäst­föreningen fått argumentera för sina ståndpunkter. Förfarandet inleds i januari och senast 6 veckor senare ska skiljemannen ge ett beslut för parterna att teckna förhandlingsöverenskommelser utifrån.

Totalt omfattas 2800 lägenheter i 156 fastigheter ägda av 125 hyresvärdar i Karlstad.

Kontakt:

Anna Nykvist, förhandlare Hyresgäst­föreningen 010-459 15 88 eller anna.nykvist@hyresgastforeningen.se

Henrik Woxlin, förhandlare Hyresgäst­föreningen 010-459 15 47 eller henrik.woxlin@hyresgastforeningen.se