Fotograf: Alexandra de León
Fotograf: Alexandra de León

Hyrorna klara för Hyresbostäder

Hyresgäst­föreningen och Hyresbostäder i Norrköping har nu fattat en överenskommelse om årets hyreshöjning, efter ett beslut i Hyresmarknadskommittén, HMK. Hyrorna kommer att höjas med 4,5 procent från den 1 januari.

Från den 1 januari 2023 höjs hyrorna för Hyresbostäders cirka 10 000 lägenheter med 4,5 procent. Undantaget är de nybyggda lägenheter som har presumtionshyra, som höjs med 2,63 procent. Det innebär att hyresgästerna får en retroaktiv höjning, som kommer att fördelas på hyrorna för april-juni.

Hyresbostäder yrkade på en höjning på 10,2 procent i början, något som Hyresgäst­föreningen menar att de inte kunde gå med på.

- Det var ett väldigt högt yrkande och det kunde vi inte gå med på, vi måste se till hyresgästernas intressen. Jag är medveten om att det ekonomiska läget är väldigt svårt just nu, men det är även lika svårt för hyresgästerna och många skulle inte klara en så hög höjning, säger Linn Hamrén, förhandlare Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Eftersom Hyresgäst­föreningen och Hyresbostäder inte kunde komma överens hamnade ärendet i Hyresmarknadskommittén, HMK. I HMK hamnar förhandlingsärenden mellan Hyresgäst­föreningen och kommunalt ägda bostadsbolag som Hyresbostäder. Det är nu HMK som tagit beslutet om årets höjning.

- Vi hade allra helst sett en överenskommelse genom förhandlingarna, men vi stod helt enkelt för långt ifrån varandra. Vi tolkade den nya treparts­överenskommelsen olika, vilket gjorde att vi hade svårt att komma överens, säger Linn Hamrén.

Våren 2022 slöts en trepartsöverenskommelse mellan Hyresgäst­föreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Överenskommelsen innefattar rekommendationer till de lokala parterna och tydliggör vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen.

Här kan du läsa mer om treparts­överenskommelsen: https://www.hyresgastforeningen.se/om-oss/vad-vi-gor/hyresforhandling/trepartsoverenskommelsen/

För mer information, kontakta gärna:
Linn Hamrén, förhandlare Hyresgäst­föreningen region Sydost
Tel: 010-459 21 04
E-post: linn.hamren@hyresgastforeningen.se

Region Sydost
Regional pressjour Sydost
010-459 21 00
press.sydost@hyresgastforeningen.se