Witalabostäder höjer hyrorna med 5,7 procent
Witalabostäder höjer hyrorna med 5,7 procent

Hyreshöjning för Witalabostäders hyresgäster

Hyresgäst­föreningen och Witalabostäder kunde inte komma överens om årets hyreshöjning. Förhandlingen lämnades över till Hyresmarknadskommittén (HMK) som nu har fattat ett beslut. Från den 1 januari 2024 höjs hyrorna med 5,7 procent. Witalabostäder ville från början höja hyrorna med cirka elva procent.

- Det är en hög höjning och jag förstår att det kommer bli kännbart för många hyresgäster. Många har det dessutom redan tufft ekonomiskt. Vi hade så klart gärna sett en lägre höjning, men vi rättar oss efter HMK:s beslut, säger Odisho Anwya, förhandlare Hyresgäst­föreningen region Sydost.

De årliga hyres­förhandlingarna mellan Hyresgäst­föreningen och Witalabostäder i Vetlanda ledde inte till någon överenskommelse. I stället valde Witalabostäder att stranda förhandlingarna och lämna ärendet vidare till HMK. När ett kommunalt bostadsbolag som Witalabostäder och Hyresgäst­föreningen inte kommer överens i hyres­förhandlingarna, kan ärendet lämnas vidare till HMK som tar beslut som oberoende part. Nu kommer beslutet om årets hyreshöjning från HMK; hyrorna för Witalabostäders hyresgäster höjs med i genomsnitt 5,7 procent. De nya hyrorna börjar gälla från den första januari 2024, vilket innebär att det blir en retroaktiv höjning.

- Witalabostäder har inte visat någon förhandlingsvilja, vilket jag tycker är anmärkningsvärt. Ett allmännyttigt bostadsbolag som Witalabostäder har i uppdrag att se till hyresgästernas bästa och arbeta för att det ska finnas bostäder till alla i kommunen. Man kan tycka att det ansvaret rimmar illa med att kräva en tvåsiffrig hyreshöjning mitt under ekonomiskt svåra tider, som drabbat hyresgästerna oerhört hårt, säger Odisho Anwya.