Foto Filippa Ländin
Foto Filippa Ländin

Hyresgäst­föreningen vill se en Hyresakut

Årets historiskt höga krav på hyreshöjningar - de högsta på trettio år - kommer att påverka tre miljoner hyresgäster runtom i landet. För många hyresgäster innebär höjningarna en vardagsekonomi som inte går ihop. För att dämpa krisens konsekvenser för hyresgäster föreslår Hyresgäst­föreningen därför inrättandet av en statlig fond, en Hyresakut. Förslaget om Hyresakut läggs fram samtidigt som Hyresgäst­föreningen presenterar en ny lägesrapport som tydligt visar på hushållens försämrade ekonomiska utrymme.

- Jag är uppriktigt oroadVarje dag får vi höra om pensionärer och familjer som knappt har råd med de mest basala behoven och ungar som kommer hungriga till skolan efter helgen. Den ekonomiska krisen är ett faktum för många hyresgäster runt om i Sverige, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen. 
 
- När det handlar om att dämpa krisenför vissa grupperta till exempel villaägare, öppnar regeringen mer än gärna plånboken. Det är bara att titta på miljarderna till villaägare i el-stöd. Det som gör mig både orolig - och faktiskt upprörd - är att hyresgästerna glöms bort om och om igen.Det är bra att regeringen nyligen förlängde det tillfälliga tilläggsbidraget och höjde bostadsbidraget. Men det räcker inte. Vill vi minska risken för vräkningar, hemlöshet och livslångt utanförskap måste staten agera nu. Därför vill vi se en Hyresakuten statlig fond som mildrar krisens mest akuta konsekvenser för hyresgästerna här och nu, säger Marie Linder.   

Förslaget om Hyresakut läggs fram samtidigt som Hyresgäst­föreningen presenterar en ny lägesrapportHyresgästernas lägesrapport visar att årets hyreshöjningar är historiska höga och att den höga inflationen under året har urholkat hushållens köpkraft och höjt deras levnadskostnader. Det har kraftigt försämrat hushållens ekonomiska utrymme visar rapporten. 

Årets historiskt stora hyreshöjningar har stor påverkan på hyresgästernas ekonomi då hyresgäster är den grupp i samhället som läger störst del av sin inkomst på sitt boende. Årets förändring motsvarar i genomsnitt 3 600 kronor mer i hyra på ett helår, och en ny hyra på 7 510 kronor i månaden för en typlägenhet på 70 kvadratmeter.  

- Förutom hyreshöjningarna har inflationen gröpt ur hyresgästernas inkomster, samtidigt som priserna ökat i närmast raketfart. I vår nya lägesrapport kan vi se att en förskollärare som bor i hyresrätt har förlorat mer än nio års utveckling av sina ekonomiska marginaler. Det här betyder ju att hushållen har mycket mindre pengar kvar i plånboken efter man betalat livets nödtorft, säger Madeleine Olausson, utredare på Hyresgäst­föreningen och författare av Hyresgästernas lägesrapport.  

Om Hyresakuten: 

För att dämpa krisens konsekvenser för hyresgäster och för att minska risken för hemlöshet och livslångt utanförskap föreslår Hyresgäst­föreningen inrättandet av en statlig fond - en hyresakut - för den hyresgäst som har svårt att betala sin hyra. Hyresakuten är en extraordinär åtgärd för att hantera en den uppkomna pris- och utgiftschock som drabbat de svenska hyreshushållen, och som gjort att många yrkesarbetandes löner och ersättningsnivåer plötsligt inte räcker till. 

Hyresakuten tar sin utgångspunkt i bostadsbidragets konstruktion, men med vissa avgörande skillnader: 

  • Dubblade inkomstgränser så att fler hushåll har möjlighet att få bidrag. 
  • Alla olika typer av hushåll, inte endast unga under 29 år och barnfamiljer, skakunna söka bidrag från Hyresakuten. På så sätt ska det kunna komma de pensionärer och familjer som i dagsläget inte får ekonomin att gå ihop till del.  
  • Ansökan och utbetalning ska ske månadsvis så länge krisen pågår.   

Likt bostadsbidraget föreslår vi att Hyresakuten administreras av Försäkringskassan. Vi föreslår också att Hyresakuten har samma nedtrappning som det ursprungliga bostadsbidraget (20 procent minskat bostadsbidrag vid överstigen inkomstgräns).  

 
Om Hyresgästernas lägesrapport: 

Hyresgästernas lägesrapport tar tempen på bostadsmarknaden och hyresgästernas situation. Målet med Hyresgästernas lägesrapport är att ge verktyg åt den som vill förändra och förbättra bostadsmarknaden. Vår andra lägesrapport visar attden höga inflationen under året har urholkat hushållens köpkraft och höjt deras levnadskostnader, vilket kraftigt försämrat deras ekonomiska utrymme.