Hyresgäst­föreningen tar tempen på Uppsalas hyresförvaltningar

Hyresgäst­föreningen går idag onsdag ut med en medlemsundersökning till ca 6.200 hyresgäster hos fem av Uppsalas största hyresvärdar – Uppsalahem, Stena, Rikshem, Heimstaden och Victoriahem. Målet med enkäten är att undersöka hyresgästernas uppfattning om kvaliteten på hyresvärdarnas förvaltning.

- Vi får hela tiden signaler från våra medlemmar ute i bostadsområdena och för vårt arbete i förhandlingarna är det viktigt att veta om det är enskilda incidenter eller om det ger uttryck för nivån på förvaltningen i stort. Vi hoppas få den bättre bilden genom denna undersökning, säger Lena Jansson Nordin, förhandlare på Hyresgäst­föreningen.

- Hyresgästernas uppfattning om kvaliteten i förvaltningen är en viktig aspekt av den standard som ska speglas i hyrorna. Vi behöver därför ha en god bild av vad hyresgästerna tycker för att åstadkomma rättvisa hyror i kommande hyres­förhandlingar, säger Henning Lillhager, förhandlare på Hyresgäst­föreningen.

Enkäten kommer att kunna besvaras av Hyresgäst­föreningens medlemmar under två veckors tid. Hyresgäst­föreningen kommer att offentliggöra resultatet och sin analys av det i början av oktober.

Vid frågor, vänligen kontakta
Lena Jansson-Nordin, förhandlingsledare, tel 010-459 13 53
Henning Lillhager, förhandlingsledare, tel 010-459 13 82