Kvarterslokaler bidrar till ökad trygghet i våra bostadsområden
Kvarterslokaler bidrar till ökad trygghet i våra bostadsområden

Hyresgäst­föreningen öppnar upp dörren till kvarterslokaler i Örebro och Nora

Torsdag 5 oktober har vi infört något vi kallar ”Kvarterslokalens dag”. Mellan kl. 15 – 19 är alla aktiva lokaler i våra bostadsområden öppna för vem som helst att besöka.

Det kommer att finnas aktiviteter för både stora och små, vi bjuder på fika, visar hur lokalen ser ut och ger tips på hur man som boende kan använda sig av den.

- Det är viktigt att boende i ett område känner till att det finns en lokal som kan bidra till trivsel och umgänge men också vara en förlängning av det egna hemmet, när utrymmet inte riktigt räcker till, säger Marie Ström, folkrörelseutvecklare Hyresgäst­föreningen region Mitt.

Genom att öppna upp kvarterslokalerna vill vi jobba förebyggande mot ensamhet, uppmuntra till gemenskap mellan grannar och i förlängningen bidra till ökad trygghet i våra bostadsområden.

- Vi vill vara med och göra vår del i att skapa trygga områden där människor kan bo, vistas, leva och trivas. Våra kvarterslokaler är en viktig pusselbit i ett samhälle där människor träffas, umgås och tillsammans tar ansvar för sitt bostadsområde, avslutar Marie.

Dessutom kommer det i en del lokaler finnas jurister och förhandlare på plats för att svara på de boendes frågor.

- Förhandlingarna om årets hyror har precis dragit i gång med mycket höga yrkande från Fastighetsägarna. Det är klart att vi då vill finnas på plats bland hyresgästerna för att svara på frågor och förhoppningsvis kunna lugna en och annan orolig hyresgäst. Vi på Hyresgäst­föreningen är väl förberedda och har med oss bra argument till förhandlingsbordet. Det kommer sannolikt att sluta med hyreshöjningar även denna gång – men rimliga sådana! säger Jonas Gabrielsson, förhandlingsledare Hyresgäst­föreningen region Mitt.

Kontakt:
Mikael Wennerström, Gruppchef Örebro Hyresgäst­föreningen region Mitt 070-988 53 32